przed ślubem

Przed ślubem

Gdy już zdecydowaliście, że chcecie iść przez życie razem… i z nikim innym, tylko ze sobą… to trzeba załatwić

1. Zapowiedzi ślubu

3 miesiące (najpóźniej 1 miesiąc) przed planowanym terminem ślubu (datę i godzinę warto zarezerwować nawet wcześniej). Jest to czas sprawdzania, czy małżeństwo może być ważnie zawarte, czy nie ma żadnych przeszkód, które są nieusuwalne. Gdyby były usuwalne, należy je w tym czasie usunąć.

Przychodząc do kancelarii trzeba przynieść ze sobą:

  • dowody osobiste,
  • dokumenty konkordatowe z USC (ważne są 3 miesiące),
  • metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (ważne są 6 miesięcy),
  • świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu),
  • świadectwa ukończenia katechezy przygotowującej do małżeństwa,
  • wdowcy – zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb.

2. Spisanie aktu ślubu
Narzeczeni zgłaszają się w tygodniu przed ślubem celem spisania aktu małżeństwa.

Dokumenty:

  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
  • dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres.)