przed chrztem

Przed chrztem

Gdy chcesz, Gdy chcesz, aby twoje dziecko wzrastało w łasce uświęcającej i miało udział w owocach Tajemnicy Zbawienia poproś o Chrzest Święty.

 Jedno z rodziców musi przyjść do kancelarii parafii (najlepiej od poniedziałku do piątku przed niedzielą, w którą ma być chrzest).

Należy  przynieść ze sobą:

  • odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
  • jeśli ślub rodziców dziecka był w innej parafii, potrzebne jest zaświadczenie z tamtej parafii,
  • zaświadczenia z parafii chrzestnych (jeśli nie są z naszej), że mogą być chrzestnymi (nie można wybierać na chrzestnych osób, które oddaliły się od Kościoła i same nie przystępują do spowiedzi i Komunii św oraz żyją w związkach nie sakramentalnych).

W dniu uroczystości prosimy o przybycie odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem Mszy św. i jeśli chrzestni nie podpisali dokumentów wcześniej, mogą to uczynić w zakrystii.

Gdyby w czasie uroczystości dziecko płakało, można wyjść do zakrystii, by spokojnie „zaradzić przyczynie płaczu”.