Parafia w Woli Kamockiej – informacje

O parafii

17 listopada 1929 r. śp. biskup łódzki Wincenty Tymieniecki erygował parafię Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i św. Jana Vianney’a w Woli Kamockiej. Na terenie wsi znajdowała się kaplica, mogąca pomieścić ok. 50 osób, wystawiona przez jednego z byłych właścicieli majątku Wola Kamocka. Murowany kościół p.w. Królowej Korony Polskiej w Woli Kamockiej wzniesiony w 1930 r. został dobudowany do znacznie starszej, gotyckiej kaplicy dworskiej, z której do dnia dzisiejszego zachowało się trójbocznie zamknięte prezbiterium z dwoma ostrołukowymi oknami. Poświęcenie kamienia węgielnego nastąpiło – 10 VIII 1930 r. Plany kościoła sporządził i prowadził budowę Stanisław Kowalski.

Dzięki gorliwej i ofiarnej pracy tutejszej ludności udało się w niespełna rok postawić mury kościoła. Trudności w organizowaniu parafii były wielkie, ale zapał i głęboka wiara miejscowych parafian pokonały wszelkie przeciwności. Zakończenie budowy 13 XI 1930 r.

W swym kształcie kościół w Woli Kamockiej nawiązuje do form neobarokowych, ma podłużny kształt i dwie przybudówki, z których jedną jest właśnie wspomniana kaplica. Murowany o wysokiej podbudówce z kamienia łupanego. Z zabytkowego wyposażenia świątyni warto zwrócić uwagę na obraz Matki Boskiej Łaskawej pochodzący z początku XVIII stulecia oraz obraz św. Michała z XVIII w. Świątynię konsekrował w dniu 8 grudnia 1930 r. biskup łódzki Wincenty Tymieniecki.

Legenda

Z kościołem pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Woli Kamockiej związana jest pewna historia na podstawie zapisków pani Marii Wieczorek – nieżyjącej już mieszkanki. Tam, gdzie obecnie znajduje się kościół, stał drewniany pałac dworski. Był bardzo bogaty. Często zmieniał właścicieli. Jeden z nich popełnił samobójstwo i od tej pory wieść niesie, że koło kościoła straszy. Najczęściej wielki, czarny pies przebiega drogę. Stróż nocny Marciniak opowiadał o przygodzie Wojciecha K., który wraz z towarzyszem wybrał się w nocy ściąć w parku dworskim jedną z pięknych akacji. Gdy tylko piłę do pnia przyłożyli, stanął przed nimi wielki, czarny pies w krawacie. Przejęci strachem chwycili piłę i pędem pobiegli do wsi. Dziś, zamiast drewnianego pałacu dworskiego, stoi ładny kościół, jednak po parku dworskim został pewien ślad – obok kościoła rośnie sześć wysokich, starych akacji. Nikt nie waży się ich ściąć w obawie, aby nagle nie pojawił się wielki, czarny pies w krawacie…

Dane o parafii

Liczba mieszkańców: ok. 1390

Odpust: NMP Królowej Polski, 3 maja;

św. Jana Vianneya, obchodzony w niedzielę po 4 sierpnia

Cmentarz: 56 arów (500 m)

Triduum Eucharystyczne: piątek, sobota i IV niedziela Wielkiego Postu

Plebania: wybudowana w 1983 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

Formy duszpasterstwa: Żywa Róża, schola

Proboszczowie od 1920 r.:

 • ks. Edward Dąbrowski
 • ks. Wacław Chmielewski
 • ks. Ignacy Pawłowski
 • ks. Zenon Witaszek
 • ks. Zygmunt Hołdrowicz
 • ks. Tadeusz Grzelak
 • ks. Józef Sulwiński
 • ks. Wacław Sitek
 • ks. Wincenty Chmiel
 • ks. Leon Olczyk 1988–1999
 • ks. Władysław Cieśla 1999–

Księgi metrykalne ochrzczonych, małżeństw, zmarłych:

 • ochrzczonych 1930–2006,
 • małżeństw 1930–2006,
 • zmarłych 1930–2006

Źródło:

http://archidiecezja.lodz.pl,

http://ziemialodzka.pl,

http://gimnazjum-szydlow.eu.interia.pl

Opracował: www.parafiagomulin.pl