Parafia rozczytana w „Niedzieli” – Henryk Tomczyk

źr. Niedziela – Edycja łódzka 06/2010

Niedziela 17 stycznia była szczególnie uroczystym dniem dla wspólnoty z parafii Gomulin, miejscowości położonej w dekanacie krzepczowskim. W tym dniu miejscowy proboszcz ks. prał. Marian Wiewiórowski i wszyscy parafianie gościli księży redaktorów edycji łódzkiej Tygodnika Katolickiego „Niedziela”: ks. prał. Waldemara Kulbata i ks. red. Mariusza Wojturskiego. W trakcie trzech Mszy św. sprawowanych w miejscowym kościele pw. św. Mikołaja Biskupa Księża Redaktorzy modlili się o Boże błogosławieństwo i obfitość łask dla całej gomulińskiej rodziny parafialnej. W uroczystych celebracjach uczestniczyła większość parafian. Po każdej Mszy św. ks. prał. Waldemar Kulbat wręczał miejscowym kolporterom tygodnika katolickiego symboliczne prezenty. Upominki otrzymali również parafianie, którzy umożliwiają kupno „Niedzieli” tym, których nie stać na taki wydatek. Księża Redaktorzy podzielili się także z wiernymi opłatkiem i wymienili dobrymi, serdecznymi życzeniami.

Ks. prał. Marian Wiewiórowski przypomniał, że jego prośba o większe zainteresowanie lekturą „Niedzieli” spotkała się z życzliwą aprobatą parafian. Wielu z nich zgłosiło akces do kolportowania tygodnika. „To zaangażowanie w dystrybucję, kolportaż prasy religijnej należy widzieć jako świadectwo miłości Boga i ludzi” – mówił w wygłoszonych kazaniach ks. red. Mariusz Wojturski. – Mieszkańcy Gomulina i okolicznych miejscowości przez obcowanie z dobrą prasą pogłębiają swą wiedzę religijną, wzbogacają wiedzę o Kościele powszechnym oraz ważkich sprawach dotyczących Polski i Europy. Angażują się w dzieło ewangelizacji i szerzenie ideałów chrześcijańskich – podkreślał Ksiądz Redaktor.

Ks. prał. Kulbat i ks. red. Wojturski wyrazili wdzięczność wobec ks. prał. Mariana Wiewiórowskiego i wszystkich jego parafian, którzy regularnie nabywają i czytają „Niedzielę”, a także troszczą się, aby dotarła ona do jak największej rzeszy czytelników. Życzyli całej wspólnocie i jej wspaniałemu Duszpasterzowi, by dzieło czytelnictwa prasy katolickiej nieustannie się rozwijało i wydawało piękne owoce. Jest to tym bardziej ważne, że powierzchowna zazwyczaj prasa świecka nie dostarcza czytelnikom głębszych treści i wartości.

W centrum ściany ołtarzowej kościoła w Gomulinie znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obok wizerunku umieszczony został medal „Mater Verbi”, przyznany ks. prał. Marianowi Wiewiórowskiemu i całej wspólnocie przez redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, ks. inf. Ireneusza Skubisia. Należy przypomnieć, że w niedużej parafii Gomulin bez mała 400 rodzin systematycznie prenumeruje Tygodnik Katolicki „Niedziela”. Stąd też wiernych z parafii Gomulin trzeba postawić na pierwszym miejscu w Polsce pod względem czytelnictwa „Niedzieli”. Pisma, którego łamy wypełniają artykuły autorstwa wybitnych teologów i znakomitych dziennikarzy zarówno duchownych, jak i świeckich. Poruszają oni w swych tekstach szerokie spektrum zagadnień związanych z problematyką religijną, społeczną, polityczną.

Wiele artykułów ukazuje życie Kościoła w Polsce, Europie i w świecie. Ciekawie prezentuje się również edycja łódzka, w której można znaleźć informacje o ważnych wydarzeniach religijnych, patriotycznych, kulturalnych mających miejsce w naszej archidiecezji.

Inicjatywa ks. prał. Mariana Wiewiórowskiego, aby każda rodzina czytała pismo katolickie, zasługuje na słowa najwyższego uznania. Oby ten wspaniały przykład wspólnoty parafialnej z Gomulina stał się wzorem dla wiernych z innych parafii. Nie można zapomnieć, że prasa katolicka jest narzędziem ewangelizacji, a za to dzieło są odpowiedzialni wszyscy ludzie wierzący.

Ksiądz Proboszcz troszcząc się o czytelnictwo prasy katolickiej, zwraca również uwagę na wzrost intelektualny wiernych powierzonych jego duszpasterskiej opiece. W budynku parafialnym funkcjonuje doskonale zaopatrzona biblioteka oraz czytelnia. Młodzi parafianie mogą tutaj nie tylko czytać czy odrobić zadaną w szkole pracę domową, ale także zrelaksować się, grając w ping-ponga. Za powód do dumy całej wspólnoty parafialnej należy uznać pięknie odrestaurowaną i stale upiększaną świątynię. Wszystkie znajdujące się w niej ołtarze, obrazy, pamiątkowe tablice są pieczołowicie odnowione. Ks. prał. Wiewiórowski z zaangażowaniem kultywuje i propaguje tradycje patriotyczne. Za tę działalność został wyróżniony przez Kapitułę Mundurową im. gen. Głuchowskiego – „Szablą gen. Głuchowskiego”.

Godzi się powiedzieć, że świątynia w Gomulinie, której patronuje św. Mikołaj, promieniuje nie tylko wielką ofiarnością i gorliwością proboszcza ks. prał. Mariana Wiewiórowskiego, ale także poziomem każdej Liturgii oraz niezwykle głębokim życiem religijnym rodziny parafialnej.

Przedruk na podstawie tygodnika „Niedziela”: www.parafiagomulin.pl

Dodaj komentarz