OSP Oprzężów

OSP Oprzężów

Pierwszym dokumentem mówiącym o istnieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Oprzężowie jest pismo dotyczące licytacji osady pokarczemnej, datowane na dzień 26.06.1919 r. Według niego część osady, przy drodze do Krężnej, zakupiła Ochotnicza Straż Ogniowa w Oprzężowie.  Stanowili ją ówcześni gospodarze.

Istnieje również pismo wystawione przez Urząd Gminy Woźniki z dnia 23.02.1926 r., przesłane do Oddziału Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w Łodzi, mówiące o tym, że OSP w Oprzężowie została założona w 1925 r. Dokument ten sporządził sekretarz gminy Szmaglewski, a podpisał wójt Kołaciński.

W dokumencie tym mamy podaną ilość strażaków – w 1926 r. było ich dwudziestu dwóch. Była to organizacja nie posiadająca remizy. Wszelkie zebrania odbywały się w domach prywatnych, dlatego też, głównie z inicjatywy Filipa Mazeranta, Józefa Ulcyfer i Antoniego Skowronka, postanowiono wybudować remizę.

Pod tę inwestycję zakupiono grunty przy folwarku. Na wiosnę 1920 r. Rada Gminy Woźniki wyraziła zgodę i znalazła fundusze na budowę szkoły w Oprzężowie. W tej sytuacji, przystąpiono do budowy obydwu obiektów jednocześnie, z tym, że nastąpiła zmiana miejsca ich usytuowania – ostatecznie budynki powstały na placach oddanych na rzecz wsi przez Emila Millbrandta.

Uroczyste otwarcie nastąpiło latem 1930 r. W maju 1932 r., z rozkazu naczelnika Rejonu Okręgu Piotrków, przeprowadzono w Oprzężowie, na szeroką skalę, ćwiczenia z użyciem nowoczesnego, jak na owe czasy sprzętu: szybkozłączy na wężach w kołowrotach, pompy dwuramiennej, specjalnego wozu i koni.

Prezesem straży był wtedy Kazimierz Kauc, naczelnikiem – Adam Mazerant, sekretarzem – Florian Ulcyfer.  W zarządzie znaleźli się: Jan Paul, Jan Strumiłło, Piotr Łukaszewski, Ludwik Mazerant. Ochotnicza Straż w Oprzężowie brała czynny udział w wielu akcjach.

Niestety, we wrześniu 1939 r. pożarów nie miał już kto gasić. Po II wojnie światowej OSP organizowała się na nowo. Stosunkowo „młody” budynek straży służył mieszkańcom i okolicznej ludności. W 1949 r. odbyły się w nim gminne dożynki. Przyjeżdżało kino objazdowe, organizowano amatorskie przedstawienia teatralne.

W grudniu 1962 r., podczas remontu, wybuchł pożar. Ogień wprawdzie ugaszono, ale budynek coraz bardziej chylił się ku upadkowi.

W latach 70 – tych zaczęto myśleć o nowym obiekcie, dopiero jednak 29.06.1986 r. odbyło się otwarcie nowej remizy strażackiej. W uroczystości wzięło udział 12 jednostek OSP. Kompanię honorową prowadził ówczesny komendant gminny Wojciech Szulc.

Do 1988 r. straż miała w posiadaniu ogumowany wóz, na którym umieszczono pompę spalinową. Pierwszy samochód jednostka otrzymała 07.05.1988 r. Był to Star 25, który posiadał swój zbiornik wodny, ale nie był pojazdem nowym. Dopiero w 2005 r. na potrzeby OSP Oprzężów zakupiony został nowoczesny samochód pożarniczy marki Lublin, który służy strażakom do dziś.

Informacja – opisy do zamieszczonych fotografii widoczne po umieszczeniu kursora na wybranym zdjęciu.

Źródło: www.wola-krzysztoporska.pl