Obchody 700 – lecia Majkowa

12 czerwca 2011 r. Gmina Wola Krzysztoporska wspólnie z Gminą Grabica uroczyście świętowały 700 lat istnienia miejscowości Majków. W obchodach jubileuszu uczestniczyło wielu znakomitych gości, wśród nich: Poseł Ziemi Piotrkowskiej Artur Ostrowski, który z Majkowem Średnim i Dużym złączony jest więzami rodzinnymi, Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku województwa łódzkiego, pochodzący z Majkowa Dużego Wicestarosta Piotrkowski Grzegorz Adamczyk i inni.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 1500 odsłonięciem tablicy pamiątkowej w miejscu, gdzie według zapisów historycznych powstała miejscowość Majków. Odsłonięcia dokonał Przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Majkowa w asyście Wójtów Gminy Grabica i Wola Krzysztoporska oraz Przewodniczących Rad obu tych gmin. Pamiątkowa tablica została poświęcona przez proboszczów parafii Gomulin i Szydłów oraz księdza dr Antoniego Justa, rodowitego majkowianina.

Zebrani przeszli pod pomnik pomordowanych przez hitlerowskiego okupanta mieszkańców Majkowa Dużego, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze, a następnie skierowali się przed budynek Domu Ludowego w Majkowie Dużym, gdzie odprawiono uroczystą mszę świętą. Po mszy głos zabrał Sekretarz Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Majkowa Grzegorz Konecki witając szanownych gości i przedstawiając rys historyczny ziem majkowskich.

Później odbyło się uroczyste uhonorowanie medalami Ministra Rolnictwa 6 zasłużonych rolników, 16 kobiet zaś odznaczonych zostało Orderami Serca – „Matkom Wsi”. Następnie dokonano podsumowania konkursu wiedzy o Ziemi Majkowskiej, w którym wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gmin Woli Krzysztoporskiej i Grabicy. Zwycięzców nagrodzono dyplomami i nagrodami książkowymi. W kolejnej części uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście, a po nich rozpoczęła się część artystyczna, którą wypełniły występy Orkiestry Dętej z Gomulina, Młodzieżowej  Orkiestry z Grabicy, zespołów folklorystycznych „Grabiczanie” i  „Pasjonatki” oraz recytacja w wykonaniu dzieci poetyckich utworów  o Majkowie. Dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewnili gorącą grochówkę. Na obchody jubileuszu prócz obecnych mieszkańców Majkowów licznie ściągnęli też ci, którzy z różnych powodów rozproszyli się po świecie a teraz z sentymentem powrócili w rodzinne strony.

Źródło: www.wola-krzysztoporska.pl