sztandar OSP Gomulin

Sztandar OSP Gomulin

Ochotnicza Straż Pożarna w Gomulinie została założona 16 października 1917 roku. Z inicjatywy ks. Romana Borowskiego – ówczesnego proboszcza parafii Gomulin. Przez następne lata swej działalności strażacy skupili się na gromadzeniu sprzętu do walki z pożarami. Natomiast w 1931 roku rozpoczęto zbieranie materiałów pod budowę wielofunkcyjnej remizy strażackiej. Budowa trwała od wiosny 1932 roku do zimy 1934 roku. Oddanie budynku zaplanowano na 3 maja 1935 roku. W tym samym czasie z inicjatywy władz gminnych z Szydłowa zakupiono w Łodzi sztandar dla strażaków z myślą, by uświetniał wszystkie patriotyczno-religijne uroczystości w gminie. 3 maja 1935 roku – w dniu oddania do użytku nowej remizy strażackiej, sztandar na ręce naczelnika OSP Gomulin Franciszka Dryzka przekazał Konstanty Rudnicki – Komendant Rejonowy IX Rejonu Straży Pożarnych. Poświęcenia dokonał specjalnie zaproszony na tę uroczystość ks. Roman Borowski, już wtedy proboszcz parafii św. Floriana w Sulejowie. Zaledwie 9 dni po poświęceniu sztandar przewiązany został kirem na znak żałoby narodowej po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Najstarsi mieszkańcy Gomulin wspominają, że w dniu pogrzebu marszałka w gomulińskim kościele odbyła się specjalna msza. św, pogrzebowa za duszę „wskrzesiciela Państwa Polskiego”. Przez środek szczelnie wypełnionego kościoła stali druhowie z całej gminy na czele z nowym strażackim sztandarem.

Gdy wybuchła II wojna światowa strażak z Pracy Stanisław Szczepka, świadomy zagrożenia zniszczenia sztandaru przez Niemców, w tajemnicy przez wszystkimi ukrył płótno na terenie swego gospodarstwa, a w sprawę wtajemniczył jedynie Ludwika Kartasińskiego. Hitlerowscy poszukiwali sztandaru, lecz szczęśliwie przetrwał on w ukryciu do końca wojny. W roku 1949, kosztem starosty piotrkowskiego Kazimierza Burzyńskiego, sztandar  został odnowiony, zakupiono do niego nowy dębowy drzewiec. Przy okazji odnowy wypruto znad głowy orła koronę.

Sztandar OSP Gomulin jest jedynym przedwojennym sztandarem strażackim w Gminie Wola Krzysztoporska – z racji wieku mocno już zniszczonym. Aby zachować dla przyszłych pokoleń tę historyczna pamiątkę, wicestarosta piotrkowski Zbigniew Ziemba zaproponował, aby stary sztandar zastąpić nowym. I tak w czerwcu 2009 roku powstał komitet nadania nowego sztandaru, w którego skład weszli: ks. Marian Wiewiórowski, Zbigniew Ziemba, Teresa Magiera, Czesław Malicki, Janusz Filipek, Szczepan Mroczkowski, Przemysław Chudy i Wojciech Kamiński. Wkrótce w Częstochowie siostry zakonne wykonały replikę starego sztandaru. Uroczyste przekazanie nowego sztandaru odbyło się 1 września 2009 roku. W tym miejscu szczególne podziękowania należą się wszystkim osobom dobrej woli, które wsparły finansowo zakup sztandaru. Należą do nich: mieszkańcy Gomulina, Gomulina Kol., Pracy i Żachty, a także : ks. Marian Wiewiórowski, Zbigniew Ziemba, Roman Drozdek, Maria Głowacka, Janusz Stus, Antoni Owczarek, Janusz Filipek, Krzysztof Ruszkiewicz, Mirosław Adamiec, Andrzej Jaros, Robert Telus, Piotr Grabowski, Józef Stępień, Wojciech Kamiński, Irena Krogulska, orkiestra dęta z Gomulina oraz ochotnicze Straże Pożarne z Woźnik, Oprzężowa, Rokszyc, Majkowa Dużego, Majkowa Średniego, Cisowej i Zaborowa.

Źródło:

„Nasza Gmina” Biuletyn Informacyjny Gminy Wola Krzysztoporska.

Przedruk na podstawie biuletynu informacyjnego gminy Wola Krzysztoporska „Nasza Gmina”: www.parafiagomulin.pl

Dodaj komentarz