orkiestra parafialna

Orkiestra parfialna

Dzieje Orkiestry

W dawnych czasach orkiestry strażackie pełniły bardzo ważną rolę w upowszechnianiu muzyki, uświetniały uroczystości państwowe i kościelne, umilały czas podczas majówek, towarzyszyły zabawom tanecznym. Zaczęły one powstawać w latach 80-tych XIX w., a największy ich rozwój nastąpił po 1905 r.

Orkiestra Dęta w Gomulinie powstała w 1894 r. Założył ją jeden z mieszkańców wsi Żądło, który był Kozakiem w służbie pogranicznej Cesarstwa Rosyjskiego (jego nazwisko jest anonimowe). Do 1912 r. pełnił on również rolę kapelmistrza. Fundatorami instrumentów byli p. Lisicki – dziedzic Gomulina i p. Piętka – dziedzic Woźnik i to oni sprawowali początkowo opiekę nad orkiestrą. Wówczas gry na instrumentach uczył p. Kozera. Pierwszymi uczniami byli m.in. Jan Tuchowski, Józef Senderecki, Antoni Kacperski i Antoni Socha. Wszyscy oni walczyli na froncie w czasie I wojny światowej.

Od 1905 r. pieczę nad orkiestrą przejął ksiądz Bronisław Świerzewski, a po nim ksiądz Marcin Kochański. Początkowo orkiestra organizowała majówki w dawnym kościelnym parku, który na początku XX w. należał do rodziny Bogusławskich. Dochód z zabaw tanecznych przeznaczano na zakup nowych instrumentów. Godny uwagi jest fakt, iż działalność gomulińskiej orkiestry wspierali kolejni proboszczowie. Oni, jak również majętni gospodarze, właściciele ziemscy oraz straż pożarna z Gomulina także fundowali nowe instrumenty.

W czasie I wojny światowej orkiestra zawiesiła swoją działalność, a wszystkie instrumenty zostały ukryte w kościelnym skarbcu. W latach 1920 – 1926 dyrygentem orkiestry był Feliks Wężyk, a od 1926 r. poprowadził ją Antoni Socha.

Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939 – 1945 orkiestra po raz kolejny przestała grać. Część instrumentów członkowie zabrali ze sobą, a część ukryto w domu Jana Dryzka. W 1945 r. muzycy zostali powiadomieni przez Antoniego Sochę o wznowieniu prób. Swój pierwszy występ po przerwie zagrali w kwietniu 1945 r. w Piotrkowie Trybunalskim na zbiorowym pogrzebie rozstrzelanych w 1944 r. Polaków. W 1948 r. został postawiony pomnik na cześć żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r., a pochowanych na cmentarzu w Gomulinie. Powstał on dzięki orkiestrze na czele z kasjerem Franciszkiem Kluską.

Od 1963 r. orkiestrę prowadzi Zygmunt Maślanka. W latach 1970 – 1980 orkiestra praktycznie zaprzestała koncertowania, a instrumenty poniewierały się na strychach i starej plebani. Dopiero w roku 1981 dzięki Stanisławowi i Władysławowi Cieślakom z Gomulina Kolonii, w porozumieniu z księdzem Janem Kozakiem, wszystkie instrumenty zostały pozbierane i zawiezione do naprawy. W tym samym roku podpisano umowę z kapelmistrzem Tadeuszem Kociniakiem, który prowadził orkiestrę do 1987 r. Ogłoszono również nabór młodzieży do nauki gry na instrumentach. Zgłosiło się 20 chłopców. W 1982 r. orkiestra ponownie zagrała na Wielkanocnej procesji rezurekcyjnej. W latach 1987 – 1990 dyrygentem był Stanisław Kulbat, zaś od 1990 do 1993 – Mikołaj Krogulski z Pabianic.

Od 1993 r. pracę z orkiestrą rozpoczął Włodzimierz Grochulski z Piotrkowa Trybunalskiego. Orkiestra zmienia w tym czasie repertuar – gra utwory muzyki popularnej i rozrywkowej. Uczestniczy również w gminnych i powiatowych przeglądach orkiestr, na których osiąga liczne sukcesy zajmując bardzo wysokie miejsca. Jednym z jej największych osiągnięć jest otrzymanie I nagrody w przeglądzie orkiestr województwa łódzkiego „Złota lira” w 2000 r.

Orkiestra Dęta w Gomulinie od ponad 100 lat bierze udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, uświetnia również wiele uroczystości strażackich na terenie gminy i powiatu.

17 marca 2009 r. uczestniczyła w powitaniu prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Piotrkowie Tryb. W swoim programie artystycznym posiada układ musztry paradnej.

Historia orkiestry została spisana w jej kronice.

Źródło:

http://www.orkiestragomulin.cba.pl,

„Rycerze Św. Floriana – 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie” Julia Karlińska, Wojciech Kamiński, Gomulin 2007,

„Nasza Gmina” Biuletyn Informacyjny Gminy Wola Krzysztoporska.

Opracowanie własne: www.parafiagomulin.pl

Dodaj komentarz