róże różańcowe

Róże różańcowe

Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie odmawiają Tajemnice Różańca. Wspólnoty te często nazywane są Różami.

Pierwszą Różę założyła w roku 1826 w Lyonie sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Według Pauliny zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników. Podkreślała ona, że „w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą wolę,  z “piętnastu węgli”, z których jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie,     a pozostałe są zimne”, wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem. I ten ogień płonie na całym świecie do dziś.

roze_rozancowe_filipowice

Już w średniowieczu powstały wspólnoty, gromadzące się by odmawiać różaniec. W Europie istniały setki bractw różańcowych, do których należeli królowie i książęta, wielcy wodzowie i dostojnicy Kościoła. Do Bractwa Różańcowego należeli m. in. królowie Zygmunt Stary, Stefan Batory, Jan III Sobieski i wybitni wodzowie – Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.

Wśród wielkich czcicieli różańca jest papież Leon XIII, autor 13 encyklik różańcowych. Pisał on, że różaniec uczy mądrego przeżywania codzienności  w tajemnicach radosnych, swoich cierpień – w tajemnicach bolesnych oraz nastawienie na życie przyszłe – w tajemnicach chwalebnych.

Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, papież Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Papież Jan Paweł II powiedział:

“Różaniec to moja ulubiona modlitwa! (…) Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. Z głębi serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania”.

Wtedy też Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe Róże składają się z 20 osób.

Żywy Różaniec oznacza:

  • Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawieraModlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.
  • Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (…)

Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. Róża jest bowiem symbolem Matki Bożej.

W naszej parafii jest 9 róż różańcowych. Na czele Róży stoi zelatorka (lub zelator). Każda Róża obiera sobie świętego Patrona, od którego bierze nazwę.

Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych (np. w pierwszą sobotę miesiąca).

Obowiązki w Żywym Różańcu:
– Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca i rozważanie jego tajemnicy.
– Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
– Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział  w procesjach maryjnych.
– Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
– Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
– Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

• w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
• Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
• Ofiarowania Pańskiego (2 II),
• Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
• Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
• Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
• w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
• oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

W parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Filipowicach istnieją cztery Róże Różańcowe, które mają swoich świętych patronów m.in.:  św. Annę, św. Barbarę

Jak odmawiać różaniec?

Znak Krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz….  3x   Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu….  Wierzę w Boga….

Zapowiedź tajemnicy I (np. radosnej), 1x Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…

„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba  i dopomóż wszystkim , którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.”

„O, Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.” itd.

I. Tajemnice radosne:

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie; 2. Nawiedzenie św. Elżbiety; 3. Boże Narodzenie; 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni; 5. Znalezienie 12.letniego P. Jezusa w świątyni w Jerozolimie.

II. Tajemnice światła:

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie; 2. Przemienienie wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej; 3. Pan Jezus wzywa do nawrócenia i głosi Królestwo Boże; 4. Przemienienie na górze Tabor; 5. Ustanowienie Eucharystii.

III. Tajemnice bolesne:

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu; 2. Biczowanie Pana Jezusa; 3. Cierniem ukoronowanie P. Jezusa; 4. Pan Jezus niesie Krzyż; 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

IV. Tajemnice chwalebne:

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa; 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa; 3. Zesłanie Ducha Świętego; 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i ziemi.

Dodaj komentarz