Filia biblioteczna w Gomulinie

d 01.05.1955 roku uchwałą Gromadzkiej Rady Narodowej o otwarciu biblioteki publicznej w Gomulinie istniał punkt biblioteczny, który prowadził nauczyciel Józef Politański. Zostaje zatrudniona pierwsza bibliotekarka Zofia Blonka. Biblioteka nie posiada własnego lokalu – dwie oszklone niezamykane szafy i książki w ilości 744 wolominów to cały majątek.

  • 1956 r. otwarcie biblioteki i udostępnienie księgozbioru czytelnikom,
  • 1959 r. bibliotekę prowadzi pani Józefa Jończyk.
  • 1960-1963 r. przeniesienie biblioteki do prywatnego domu. Bibliotekarzem zostaje pan Józef Malicki – rolnik.

W latach 1964-1990 biblioteka mieści się w budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Bibliotekę  prowadzą kolejno Panie Teresa Zadumińska, Alicja Sokołowska, Anna Mazerant, Teresa Mazerant, Zofia Mazerant, Krystyna Sobol, Jolanta Wróblewska, Julia Karlińska.

Od 1990 r. biblioteka znajduje się w nowo wybudowanym Domu Strażaka. Zajmuje lokal o pow. 60 m2. Stan na 31.12.1994 r. księgozbioru biblioteki wynosi 6333 wol. Zarejestrowano w ciągu roku 247 czytelników, wypożyczono ogółem 7734 wol. Stan na 31.12.2012 r. , księgozbiór – 8451 wol.
Zarejestrowano w ciągu roku 283 czytelników. Wypożyczono ogółem 3406 książek. Bibliotekę w ciągu roku odwiedziło 2175 osób.

Biblioteka miała zaszczyt gościć wiele znakomitych osób. Byli tu m.in.. Senatorzy RP Piotr Andrzejewski i Wiesław Dobkowski. W-ce minister Marek Michalik, Komendant Głównej PSP, Szef Obrony Cywilnej kraju gen. bryg. Zbigniew Mores, V-ce Prezes Z.W.Z.O.S.P. w Łodzi gen. Tadeusz Karcz, st. Inspektor Związku Strzeleckiego Józef Wodziński. Odbyły się spotkania z autorami książek:
Jadwigą Słomczyńską, Andrzejem Grabowskim, Jerzym Kissonem – Jaszczyńskim, Jerzym Robertem Nowakiem, ks. dr. Waldemarem Kulbatem, Haliną Prubą.

W założonej w 1995 r. Kronice Biblioteki, można znaleźć wiele ciekawych wydarzeń z życia miejscowości. Wpisali się do niej Prezydenci R. P Ryszard Kaczorowski i Lech Wałęsa. Premier R. P. Leszek Miler. Są wpisy Kombatantów II wojny światowej wśród nich gen. bryg. Stanisława Burzy – Karlińskiego, a także znanych pisarzy m.in. Wandy Chotomskiej i Wandy Półtawskiej. Przy bibliotece działają: Towarzystwo Przyjaciół Gomulina i Klub Dorosłego Czytelnika.

Biblioteka współpracuje ze środowiskiem lokalnym: Proboszczem Parafii Św. Mikołaja ks. Januszem Cholewą, Szkołą Podstawową, Gimnazjum, Przedszkolem Katolickim i organizacjami DSP i KGW w Gomulinie. Pracująca w niej bibliotekarka jest współautorką 4 pozycji książkowych o tematyce regionalnej. Są to ,,Oprzeżów”, ,,Tłumawiec”, ,,Rycerze św. Floriana”, ,,Z gryfem i koroną w herbie”.

Zeskanowane zbiory (kroniki) biblioteki publicznej w Gomulinie już niedługo do pobrania.

Źródło: http://gok-wola.pl