Dotacje

Dotacje na prace przy zabytkach

Na realizację prac przy wyposażeniu kościoła parafialnego otrzymano następujące dotacje:

  • 2021, Kolonia Gomulin, kościół pw. św. Mikołaja w Gomulinie (XIX w.): konserwacja ambony – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego
  • 2020, Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego i Gminy Wola Krzysztoporska.

Obsługę dotacji zapewnia ORDO sp. z o.o.