Cytat na dziś – „Ty jedynie jesteś Panem!”

Ty, Panie jesteś jedyny.
Ty uczyniłeś niebiosa,
niebiosa niebios i całe ich wojsko;
ziemię i wszystko, co na niej;
morza i wszystko, co w nich.
Ty ożywiasz to wszystko,
a wojsko niebios oddaje Ci pokłon.

Księga: Księga Nehemiasza, Rozdział: 9, Werset: 6