Tutaj w każdej rodzinie jest „Niedziela” – ks. Waldemar Kulbat

źr. Niedziela – Edycja ogólnopolska 44/2010

Gomulin to niewielka miejscowość położona kilka kilometrów od Piotrkowa Trybunalskiego, na trasie w kierunku Bełchatowa. Nieco z boku stoi niewielki, pięknie odnowiony kościół, którego uroda ukaże się nam w całej krasie, kiedy znajdziemy się w jego wnętrzu.

Tętni życie parafialne

Ten uroczy kościół to serce parafialnej wspólnoty, której duszpasterzem jest od lat ks. prał. Marian Wiewiórowski – ksiądz mimo swych lat młody duchem i zaskakujący niezwykłymi pomysłami. Jego pomysły krążą właściwie wokół jednego: jak z nauką Chrystusa trafić do ludzkich serc i umysłów. Już wiele razy pisano o jego parafii, w której wierni zrealizowali pragnienie Jana Pawła II, by w każdej rodzinie katolickiej było czytane choćby jedno katolickie pismo. Duszpasterze wiedzą, jak trudne jest to zadanie w czasach, gdy dominuje cywilizacja obrazu, a zmęczeni całodzienną pracą domownicy ograniczają się do wiadomości z telewizji. W Gomulinie do każdej rodziny trafia tygodnik katolicki „Niedziela”, który do poszczególnych domów dostarczają młodzi wolontariusze, ale wierni interesują się także innymi pismami, jak: „Nasz Dziennik”, „Źródło”, „Rycerz Niepokalanej”, „Mały Gość Niedzielny” i inne. W budynku parafialnym jest także czytelnia prasy i zaopatrzona w wartościowe pozycje biblioteka. Ksiądz Prałat troszczy się także o to, by literatura religijno-patriotyczna znalazła dostęp do prywatnych księgozbiorów, a także do szkolnej biblioteki. Parafia Gomulin pamięta także o swoich bohaterach. Poświęcenie pamiątkowej tablicy ofiar wojny i prześladowań systemów totalitarnych było okazją do wyrażenia wdzięczności bohaterom Ojczyzny: śp. Prezydentowi na Uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu, Kombatantom Armii Krajowej. Parafianie zachowują modlitewną pamięć o żołnierzach i opiekują się ich grobami.

Owoce Nawiedzenia

Ważnym wydarzeniem dla gomulińskiej parafii w minionym roku było Nawiedzenie Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Wizerunku. W przygotowaniu Nawiedzenia uczestniczyły zespoły wiernych z dwunastu wiosek. Przygotowano dekoracje odcinków tras, bramy powitalne, dary dla ubogich, ołtarz polowy. Wydarzenie to przyczyniło się do duchowego odnowienia wspólnoty parafialnej, wszyscy mieszkańcy uczestniczyli w misjach, przystąpili do sakramentu pokuty i Eucharystii, rozdano ponad tysiąc Komunii św. Nawiedzenie przyniosło błogosławione skutki. Dwukrotnie wzrosła liczba uczestniczących we Mszy św. niedzielnej oraz praktykujących pierwsze piątki miesiąca. Wzmocniły się grupy parafialne, jak np. Żywa Róża. Z racji Nawiedzenia ufundowano figurę Świętej Rodziny (ofiarowali ją parafianie z Majkowa), figurę Dobrego Pasterza na groby kapłanów na cmentarzu (dar wiernych z Oprzężowa). Klęska powodzi w południowej Polsce wyzwoliła niezwykłą solidarność i ducha pomocy. Niektóre wioski, zwłaszcza Oprzężów, Majków i Prasa, nawiązały bezpośredni kontakt z dotkniętymi powodzią wspólnotami. Przekazano duże ilości darów – płodów ziemi, żywności, środków czystości.

Maryja odwiedza rodziny

Co jednak zrobić, aby owoce Nawiedzenia nie zostały zapomniane? Wkrótce po uroczystości Nawiedzenia ks. Wiewiórowski oraz przedstawiciele poszczególnych wiosek (m.in. sołtysi i radni), zdecydowali, aby w każdą ostatnią niedzielę miesiąca kolejno we wszystkich wioskach były odprawiane Msze św., apele i modlitwy z naukami. Prowadzący misje o. Sylwester Kopyt, paulin z Jasnej Góry, co miesiąc przygotowywał kolejną wioskę. I tak się działo przez cały rok. Piękny Obraz Nawiedzenia wspólnoty parafialnej ufundowały rodziny kapłanów pochodzących z parafii: państwo Jurowie, Pirkowie oraz Ksiądz Proboszcz. 18 września br., podczas pielgrzymki czytelników „Niedzieli” na Jasną Górę, Obraz Nawiedzenia poświęcił bp Antoni Pacyfik Dydycz. W dniach 23-26 września br. o. Sylwester dokonał renowacji misji św., które stanowiły wstęp do kolejnego etapu Nawiedzenia w poszczególnych rodzinach. Zdaniem o. Sylwestra, misja dopiero się rozpoczyna. Ks. prał. Marian Wiewiórowski jest przekonany, że odwiedziny Matki Bożej we wszystkich rodzinach parafii ugruntują owoce Nawiedzenia i przyniosą dalsze błogosławione skutki.

Przedruk na podstawie tygodnika „Niedziela”: www.parafiagomulin.pl

Dodaj komentarz