Szkole w Gomulinie patronuje ksiądz Wiewiórowski

Szkoła Podstawowa w Gomulinie ma już oficjalnie swojego patrona.

http://www.epiotrkow.pl/multimedia/icon/9b448f5bec9ca9d4e9a9b90ad82c37ed.jpghttp://www.epiotrkow.pl/multimedia/foto/ab815dbbf5d9363dbdc4d62c84450c61.jpg
http://www.epiotrkow.pl/multimedia/foto/2f68f3c3cf16d2f7defe5eb3fdbe98b7.jpg
http://www.epiotrkow.pl/multimedia/foto/6c11f00e8aeef67acd8c36ae334ae301.jpg

W ubiegłym tygodniu w placówce odbyła się uroczystość nadania szkole imienia księdza Mariana Wiewiórowskiego, zmarłego przed rokiem proboszcza tamtejszej parafii. Uroczystości towarzyszyły obchody jubileuszu 150-lecia oświaty w Gomulinie.

Ceremonię rozpoczęła msza święta celebrowana przez arcybiskupa metropolitę łódzkiego Marka Jędraszewskiego, który tuż po mszy poświęcił nowy sztandar szkoły. Podczas uroczystości odsłonięto także tablicę poświęconą patronowi szkoły i zaprezentowano specjalny kącik poświęcony księdzu Marianowi Wiewiórowskiemu, w którym znalazły się pamiątki związane z tą ważną dla lokalnej społeczności postacią.

Ze wzruszeniem wspominali go także bliscy. – To mój wujek, brat mojej babci – mówi Patryk Siewier, członek rodziny zmarłego rok temu księdza. Jak go wspomina? – Bardzo dobrze. Łza się w oku kręci, bo to był człowiek – serce. Bardzo inteligentny, rodzinny, kultywujący tradycję. Naszą rodzinę zawsze popychał do czczenia Boga i tradycji właśnie. Zawsze też zależało mu na tym, żeby lokalnie rozwijać Gomulin i okolice.

Wagę postaci księdza Wiewiórowskiego i samej uroczystości nadania jego imienia szkole podkreślał także wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Uroczystość przepiękna, historyczna, do której na pewno będą wracać przyszłe pokolenia, uroczystość spowodowana tym, że patronem stał się człowiek wielki, który oddał się w całości młodzieży, tej szkole i zaszczepił w jej progach najwyższe wartości: Bóg, honor, Ojczyzna, wiara, nadzieja, miłość.

Uczniowie szkoły przygotowali prezentację religijno-patriotyczną przypominającą postać księdza Wiewiórowskiego.

Or

***

Ksiądz prałat Marian Józef Wiewiórowski urodził się 23 sierpnia 1937 r. w Grocholicach, zmarł 10 czerwca 2012 r. w Gomulinie. We wrześniu 1997 r. jako proboszcz parafii Gomulin związał się na stałe z małą ojczyzną, której ofiarnie służył do końca życia jako wspaniały kapłan i wyjątkowy człowiek – patriota. Wyrazem tej służby są odznaczenia i wyróżnienia, m.in.: medal Mater Verbi, statuetka Sursum Corda, Szabla Gen. Głuchowskiego, medal Serce Dziecku (na wniosek środowiska szkolnego), wyróżnienie – statuetka Zasłużony dla Powiatu Piotrkowskiego, Rogatywka ppor. Apoloniusza Zawilskiego, medal Pro Memoria.

Wiele odznaczeń i innych pamiątek ksiądz przekazał na pamiątkę Szkole Podstawowej w Gomulinie, z którą był szczególnie związany do końca życia. – Społeczność szkolna – uczniowie, rodzice i nauczyciele zgodnie uważają, że ksiądz Marian Wiewiórowski jest niekwestionowanym autorytetem dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Swoją postawą człowieka oraz kapłana potwierdzał wyznawane przez siebie wartości, takie jak: dobro, prawda, piękno, sprawiedliwość. Ksiądz żył i pracował blisko całej społeczności oraz z nią. Wnosił w jej życie światło, które kazało każdemu stawać się lepszym, szanować godność własną i bliźniego. Był wymagającym pedagogiem o pięknym sercu, życzliwej duszy i hojnej ręce. To wspaniały przykład żarliwego patrioty, skromnego człowieka, znawcy historii, literatury i sztuki. Całokształt jego służby i postaw wpisuje się w założenia programu wychowawczego Szkoły Podstawowej w Gomulinie, dzięki czemu utworzony został jednolity system wychowawczy budowany w rodzinie, szkole i kościele. Dlatego w pełni uzasadniona jest koncepcja nadania szkole imienia ks. Mariana Wiewiórowskiego – pisze dyrektor SP W Gomulinie Danuta Stępień w uzasadnieniu wyboru tej właśnie kandydatury na patrona szkoły.

Źródło: http://www.epiotrkow.pl/news/Szkole-w-Gomulinie-patronuje-ksiadz-Wiewiorowski,16662