Święto „Niedzieli” w Gomulinie – Henryk Tomczyk

źr. Niedziela – Edycja łódzka 48/2008

„Radosne święto „Niedzieli” – tak proboszcz ks. prał. Marian Wiewiórowski nazwał uroczystości, które zgromadziły w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Gomulinie znamienitych gości – bp. Adama Lepę, ks. inf. Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego „Niedzieli”, redaktorów „Niedzieli Łódzkiej” ks. prał. Waldemara Kulbata i ks. Mariusza Wojturskiego.

Na uroczystości przybyli wszyscy księża proboszczowie z dekanatu krzepczowskiego wraz ze swym dziekanem ks. kan. Antonim Kamińskim. Wśród wiernych wypełniających świątynię byli przedstawiciele władz samorządowych z wicestarostą powiatu piotrkowskiego Zbigniewem Ziębą, a w prezbiterium miejsca zajęli m.in. członkowie Kapituły Mundurowej im. gen. Janusza Głuchowskiego i Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Podczas Mszy św. koncelebrowanej bp Adam Lepa udzielił sakramentu bierzmowania 75-osobowej grupie młodzieży z gomulińskiej parafii. Spełniając prośbę ks. Wiewiórowskiego, poświęcił krzyż i wizerunek Matki Bożej Katyńskiej z Pomnika Ofiar Wojny oraz okupacji hitlerowskiej i sowieckiej. Pobłogosławił nowy samochód, przekazany przez lokalne władze samorządowe druhom miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Poświęcił także różańce i modlitewniki dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii św. Słowo do młodzieży skierowała Danuta Stępień, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gomulinie.

– Sakrament bierzmowania jest wielkim mistycznym przeżyciem wiary – podkreślił w kazaniu ks. inf. Ireneusz Skubiś. – Wiara obejmuje również posłannictwo, czyli dawanie świadectwa o Chrystusie, które obowiązuje każdego chrześcijanina. (…) Człowiek wierzący powinien czytać prasę katolicką wierną nauce Kościoła, aby pogłębiać i umacniać swą wiarę. Jest to tym bardziej konieczne, że w świecie współczesnym możemy dostrzec nasilającą się wrogość wobec Chrystusa i jego wyznawców. Prasa katolicka mówi o naszych braciach prześladowanych w różnych częściach świata. Przypominając o dramacie wyznawców Chrystusa, uczy solidarności z Kościołem powszechnym.

Ks. inf. Skubiś poświęcił przyznany ks. Wiewiórowskiemu i jego współpracownikom Medal „Mater Verbi”, który został umieszczony w ołtarzu głównym, obok obrazu Matki Bożej Gomulińskiej. W bogatym programie uroczystości uwzględniono również spotkanie z kolporterami „Niedzieli”. Redaktor prowadzący edycję łódzką tygodnika ks. Mariusz Wojturski przekazał im symboliczne upominki w postaci ikon. Warto podkreślić, że w niedużej gomulińskiej parafii 370 rodzin stale prenumeruje „Niedzielę”. Z tego względu parafię tę należy uznać za wyjątkowe miejsce w Polsce. Na zakończenie uroczystości w imieniu Kapituły Mundurowej im. gen. Głuchowskiego Antoni Owczarek wręczył ks. prał. Marianowi Wiewiórowskiemu „Szablę gen. Głuchowskiego”. Ksiądz Prałat otrzymał to zaszczytne wyróżnienie za kultywowanie i propagowanie tradycji patriotycznych.

Przedruk na podstawie tygodnika „Niedziela”: www.parafiagomulin.pl

Dodaj komentarz