Święto „Niedzieli” w Gomulinie – Henryk Tomczyk – ogólnopolska

źr. Niedziela Ogólnopolska 10/2008

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu – 24 lutego br. bp Adam Lepa, członek Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, orędownik sprawy mediów katolickich, gościł w Gomulinie, niedużej miejscowości w archidiecezji łódzkiej. Podczas Mszy świętych sprawowanych o godz. 9.00, 10.00 i 12.30 w miejscowym kościele pw. św. Mikołaja Biskupa spotkał się z czytelnikami Tygodnika Katolickiego „Niedziela” i modlił się o Boże błogosławieństwo dla nich, ich rodzin oraz w intencji wielkiego dzieła nowej ewangelizacji w naszej Ojczyźnie. Liturgiczne celebracje zgromadziły prawie całą wspólnotę parafialną, wśród której 342 rodziny są stałymi prenumeratorami „Niedzieli”, co należy uznać za wyjątkowe zjawisko w skali Polski, mając na uwadze niewielką gomulińską parafię. Zebrani swą modlitwą obejmowali także tych parafian, którzy nie należą do grona prenumeratorów.

Proboszcz miejsca – ks. prał. Marian Wiewiórowski z wielkim uznaniem i szacunkiem wyraża się o swoich parafianach. Podkreśla, że większość rodzin mieszkających na terenie parafii Gomulin z powagą i odpowiedzialnością potraktowała jego prośbę o większe zainteresowanie „Niedzielą” i czytelnictwo tego tygodnika. Naprzeciw prośbie Księdza Proboszcza wyszli również młodsi i starsi parafianie, chętni do kolportowania „Niedzieli”. – Jest to potwierdzenie, że wierni z parafii w Gomulinie zdają sobie sprawę, jak ważne jest rozpowszechnianie prasy katolickiej, szerzenie kultury i ideałów chrześcijańskich w dzisiejszej Polsce, zagrożonej laicyzacją i demoralizacją – dodaje Ksiądz Proboszcz. – Jest to inicjatywa tym cenniejsza, że w życiu wielu Polaków biorą górę zasady lansowane przez media laickie, przede wszystkim zaś hasło, iż życie ludzkie ma być lekkie, łatwe i przyjemne. Wspomniane media nie wskazują człowiekowi żadnych głębszych wartości i ideałów, zatrzymując się jedynie na tym, co płytkie i powierzchowne.

Troska Księdza Proboszcza o rozwój życia duchowego i intelektualnego parafian znajduje również odbicie we wzorowo działającej bibliotece i czytelni parafialnej. Wspaniałą wizytówką parafii jest odnowiona i ciągle upiększana świątynia. Pamięta się tu także o śp. ks. Wacławie Breitenwaldzie, proboszczu parafii w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku, który w czasie okupacji hitlerowskiej przewodniczył konspiracyjnym uroczystościom pogrzebowym marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego na warszawskich Powązkach.

– „Niedziela”, największy tygodnik katolicki w Polsce, owoc pracy wielu świetnych dziennikarzy, publicystów, redaktorów, duchownych i świeckich, przynosi nie tylko informacje, ale przede wszystkim umacnia więź czytelników z Panem Bogiem i bliźnimi – podkreślił bp Adam Lepa. – Artykuły wybitnych teologów, dziennikarzy i publicystów dotykają różnorodnych spraw i zagadnień związanych z życiem religijnym. Informują także o życiu Kościoła w Polsce i na świecie. Edycja łódzka przynosi ciekawe wiadomości z poszczególnych parafii naszej archidiecezji. Inicjatywa, aby w każdej rodzinie było pismo katolickie, jest zatem zgodna z wolą Bożą i należy ją widzieć jako współpracę z Kościołem. Mam nadzieję, że niezwykły przykład wiernych z parafii Gomulin stanie się wielką zachętą i wzorem dla innych parafii i przyczyni się do wzbogacenia świadomości wiernych przez czytelnictwo prasy katolickiej, wielka jest bowiem odpowiedzialność ludzi wierzących za sprawę dzieła ewangelizacji. Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność ks. prał. Marianowi Wiewiórowskiemu oraz wszystkim, którzy postanowili regularnie nabywać i czytać „Niedzielę”. Tygodnik stwarza szansę dla kształcenia religijnego i poszerzania wiedzy o Kościele, a także umożliwia czytelnikom głębszą refleksję nad naszą polską i europejską rzeczywistością.

Ksiądz Biskup życzył całej wspólnocie parafialnej i jej ofiarnemu duszpasterzowi – ks. prał. Marianowi Wiewiórowskiemu, aby piękne dzieło czytelnictwa prasy katolickiej rozwijało się, a „Niedziela” docierała do wszystkich rodzin w parafii.

Przedruk na podstawie tygodnika „Niedziela”: www.parafiagomulin.pl

Dodaj komentarz