Remont ołtarza bocznego

13 czerwca w godzinach 11:00 – 16:30 trwały prace demontażowe XVIII- wiecznej nastawy bocznego ołtarza w kościele parafialnym św. Mikołaja bp. w Gomulinie. Następnie wszystkie elementy w tym krucyfiks i obraz św. Wojciecha przetransportowano do pracowni konserwatorskiej w Warszawie. Całe przedsięwzięcie jest możliwe dzięki dotacji finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Urzędowi Gminy. Prace potrwają do połowy grudnia b.r.

Na realizację prac przy wyposażeniu kościoła otrzymano następujące dotacje:
2022, Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. Ukrzyżowania   
Dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego

Obsługę dotacji zapewnia ORDO sp. z o.o.