Publikacje i książki o Gomulinie i Oprzężowie

Z gryfem i koroną w herbie

W 2010 roku została wydana broszura zawierająca historię wsi Gomulin do 1939r.
Ze wstępu: „Folwark Gomulin powstał na początku XV wieku. Osada mogła istnieć dużo wcześniej. Historyk Jerzy Kukulski w Przemianach na wsi pow. Piotrkowskiego… z 2005 roku podaje, że Gomulin od roku 1136 znajdował się w posiadłościach arcybiskupa gnieźnieńskiego. Wcześniej publikacje podają, że osada Gomulin istniała już w epoce piastowskiej, jako wieś służebna”. Po dalszą część lektury zapraszamy do biblioteki.Z gryfem i koroną w herbie : Gomulin – od założenia do 1939 r. / Julia Karlińska, Wojciech Kamiński, Łukasz Politański. Gomulin : Ochotnicza Straż Pożarna w Gomulinie, 2009.
35 stron.

Rycerze św. Floriana

W bibliotece cały regał jest obstawiony nagrodami z zawodów strażackich. Orkiestra jest znana daleko poza granicami naszej gminy. Może warto byłoby się dowiedzieć jak to się wszystko zaczęło. „Najstarsi strażacy wspominali, że w skład pierwszego wyposażenia sprzętu strażackiego wchodziły: 12 wiader, 2 drabiny, 2 bosaki, 2 tłumice, 2 długie liny. Nie posiadali żadnej pompy, więc tworzyli tzw. łańcuch wodny i jeden drugiemu podawał wodę
czerpaną ze studni, czy też ze stawu”.

Rycerze św. Floriana : 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie / Julia Karlińska, Wojciech Kamiński. Gomulin : OSP Gomulin, 2007. 102 s.
Oprzężów

To nieprawda, że tylko historie miast mogą być ciekawe. Czasami warto posłuchać starszych mieszkańców naszych wiosek. Dzięki temu poznamy niezwykłe historie z dziejów ludzi i miejsc. Czasami ciekawsze niż niejeden serial, a przede wszystkim bliższe nam, a przez to bardziej interesujące.
„-Aufmachen – Otwierać
Łomot do drzwi. Mój tata nie spał tej nocy, więc je szybko otworzył. Wpadli SSmani, jeden z nich mówił po polsku.
– Karna wieś, można zabrać ze sobą do 50 kg każdy, zostaniecie wysiedleni. Wszyscy na plac przy kapliczce”.

Oprzężów : monografia miejscowości i częściowo okolic, relacje mieszkańców napisane w formie opowiadań / Julia i Grzegorz Karlińscy. Oprzężów : GOK, 2002. 179 s. ISBN-83-91778-0-8.

Źródło: http://gomulin.blogspot.com/p/publikacje.html