Parafia żyjąca na co dzień „Niedzielą” – Ks. Jacek Molka

źr. Niedziela – Edycja ogólnopolska 4/2012

Parafia Gomulin to fenomen. Jej proboszcz, ks. prał. Marian Wiewiórowski, to po prostu Boży człowiek, który duszpasterstwo oparł na „Niedzieli”. Co tydzień do ok. 2 tys. parafian docierają 384 egzemplarze naszego tygodnika

Gomulin jest miejscowością położoną w archidiecezji łódzkiej nieopodal Piotrkowa Trybunalskiego przy drodze E67 w kierunku Bełchatowa i Wrocławia. Kościół parafialny dedykowany jest św. Mikołajowi. Wspólnotą zaś parafialną od 1997 r. opiekuje się ks. prał. Marian Wiewiórowski – kapłan o niezwykłej duszpasterskiej wrażliwości, Boży szaleniec, który wiernie służy Bogu i posługuje ludziom.
– Ksiądz Proboszcz to osoba niezwykle skromna. Można powiedzieć, że jest architektem wszystkich parafialnych przedsięwzięć, uroczystości zarówno religijnych, jak i patriotycznych – mówi „Niedzieli” Małgorzata Kędzierska, sąsiadka Księdza Prałata i nauczycielka w tutejszej szkole. – Nasza parafia jest rozmiłowana w „Niedzieli”. Bez niej chyba nie mogłabym żyć. Każdy może znaleźć w niej coś dla siebie. Redakcja dba o wszystkich – kontynuuje nasza rozmówczyni. – Gomulin to niewielka parafia, w której żyje duch patriotyzmu i religijności – podsumowuje.

Człowiek z pasją

Ks. prał. Marian Wiewiórowski urodził się w Grocholicach w 1937 r. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi i w 1962 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz na wiejskich parafiach. Był proboszczem w Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi. W latach 80. pełnił posługę ojca duchownego w seminarium. „Jego pasją jest słowo drukowane i podróże szlakami wiary, kultury, patriotyzmu – napisał o nim ks. prał. Waldemar Kulbat, redaktor edycji łódzkiej «Niedzieli». – Ksiądz Prałat troszczy się także o to, by literatura religijno-patriotyczna była dostępna w prywatnych księgozbiorach oraz w szkolnej bibliotece. Parafia Gomulin pamięta również o swoich bohaterach. Poświęcenie pamiątkowej tablicy ofiar wojny i prześladowań systemów totalitarnych było okazją do wyrażenia wdzięczności bohaterom Ojczyzny: śp. prezydentowi na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu, kombatantom Armii Krajowej. Parafianie zachowują modlitewną pamięć o żołnierzach i opiekują się ich grobami” – pisał ks. Waldemar. To zasługa ks. Mariana.
– Współpracuję z Księdzem Proboszczem od kilkunastu lat. Cieszę się, że spotkałam w życiu kapłana, który tak bardzo zaangażowany jest w życie parafii, w życie lokalnej społeczności o tak bardzo patriotycznym nastawieniu – opowiada „Niedzieli” Danuta Stępień, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gomulinie. – Trudno by mi było wskazać człowieka lepiej współpracującego ze szkołą, trudno by mi było wskazać kogoś równie wspaniałego – dodaje nasza rozmówczyni. – Ksiądz Prałat jest laureatem wielu medali i wyróżnień, m.in. medalu „Mater Verbi” oraz statuetki „Sursum Corda”, przyznawanych przez Redaktora Naczelnego „Niedzieli”. Pamiątki i odznaczenia Księdza Proboszcza są w szkole, w specjalnej gablocie – kontynuuje. – U nas dzięki niemu nie ma praktycznie żadnych konfliktów między rodzicami a nauczycielami. Jest dla nas autorytetem. Osobiście duchowo bardzo wiele mu zawdzięczam – mówi pani Danuta.
– Ksiądz Prałat zawsze potrafi w piękny i stosowny sposób połączyć, np. w liturgii, elementy religijne i patriotyczne. To człowiek skromny, życzliwy ludziom i skuteczny w działaniu – rzeczowo podsumowuje Zbigniew Ziemba, radny powiatu piotrkowskiego.

„Niedziela” w każdym domu

– „Niedziela” gości co tydzień we wszystkich rodzinach. Każdy może do niej zajrzeć – mówi nam wspomniana już pani Małgorzata. – Zawsze przed niedzielą „Niedziela” dostarczona jest do każdego domu – precyzuje Maciej Kędzierski, jeden z kilkudziesięciu wolontariuszy-kolporterów.
„Całe duszpasterstwo można oprzeć na katolickiej prasie. Proboszcz i wierni, korzystając z wiadomości i artykułów pogłębiających treści teologiczne, sami się rozwijają. Proboszcz zyskuje wciąż duchowo, ma na bieżąco do czynienia z teologią, z liturgią, ze wskazaniami duszpasterskimi, z wypowiedziami pasterzy. W każdej dziedzinie życia można wykorzystać tę wiedzę. Jeżeli chodzi o wiernych, to na pewno są bardziej przygotowani do współpracy z proboszczem, ze sobą. Korzystając z tej bazy, pogłębiają wiedzę, duchowość, pobożność, bardziej świadomie korzystają z niedzielnej Mszy św. Zauważam ten wpływ mediów katolickich w czasie wizyty kolędowej. Mam po prostu o czym z moimi parafianami rozmawiać. Dużo wiedzą, mają wiele pytań, ale i trafnych spostrzeżeń dotyczących otaczającej ich rzeczywistości. Powołują się w rozmowach na treści pozyskane z katolickich mediów, prasy, telewizji, radia” – mówił „Niedzieli” w jednym z wywiadów ks. Marian Wiewiórowski.
– To jest sprawa powołania kapłańskiego, by słowo Boże, słowo Chrystusa trafiało pod każdy dach, do każdej rodziny. „Niedziela” jednoczy moich parafian. Sprawa kolportażu i propagowania prasy katolickiej, szczególnie „Niedzieli”, to sprawa sumienia każdego kapłana i jego odpowiedzialności za głoszenie słowa Bożego i prowadzenie ludzi do wiecznego zbawienia. „Niedziela” pozwala i pomaga mi scalić wszystkie rodziny w parafii, która jest przecież rodziną rodzin – dobitnie precyzuje Ksiądz Prałat.

Święto „Niedzieli” i Księdza Proboszcza

W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia br., w odpowiedzi na zaproszenie proboszcza – ks. prał. Wiewiórowskiego i całej parafii, ks. inf. Ireneusz Skubiś odprawił uroczystą Mszę św. z racji swego jubileuszu – 50-lecia kapłańskiego życia. W koncelebrze wzięli też udział ks. prał. Waldemar Kulbat oraz piszący te słowa. – W święto Trzech Króli chcemy przypomnieć, że ten kraj, to społeczeństwo, ten naród ma prawo do swoich korzeni, do swojego normalnego bytu, do uszanowania swych tradycyjnych wartości, które przypomina m.in. katolicka prasa – mówił w homilii Redaktor Naczelny.
To było prawdziwe święto „Niedzieli”. Specjalnie dla Księdza Infułata – zarówno przed, jak i po Eucharystii – dzieci i młodzież z Gomulina przygotowały program artystyczny, w którym dominowały akcenty bożonarodzeniowe. Bez wątpienia największe wrażenie wywarł na Jubilacie i licznie zgromadzonych wiernych polonez w wykonaniu dzieci z zespołu „Skrzat”.
To było też święto Księdza Proboszcza, któremu wierni chcieli podziękować za jego dotychczasową posługę i prosić Boga, by jak najdłużej darzył go wszelkimi potrzebnymi darami w duszpasterskim trudzie i kultywowaniu patriotycznych tradycji. Dlatego też na zakończenie ks. prał. Wiewiórowski otrzymał Medal „Pro Memoria”, przyznawany przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych „za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”. Medal wręczył Roman Drozdek, wójt tutejszej gminy Wola Krzysztoporska, podkreślając w okolicznościowym przemówieniu wyjątkowe znaczenie ks. prał. Mariana Wiewiórowskiego dla lokalnej społeczności.

Przedruk na podstawie tygodnika „Niedziela”: www.parafiagomulin.pl