Parafia w Krzepczowie Starym – informacje

O parafii

Według źródeł kościelnych Krzepczów był wsią szlachecką, gniazdem rodzinnym Krzepczowskich. Parafia w tej miejscowości została erygowana 8 sierpnia 1526 r. przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego, przy istniejącym już kościele św. Wojciecha. Był to kościół drewniany, konstrukcji zrębowej i funkcjonował jako filia parafii w Drużbicach. Przetrwał do 1602 r. W latach 1601-02 rodzina Krzepczowskich wystawiła następny, drewniany kościół św. Wojciecha, który posiadał cztery ołtarze. W 1725 r. świątynia ta uległa częściowemu spaleniu. Po odbudowie, dokonanej przez ówczesnego proboszcza ks. Marcina Inczewskiego, przetrwała do 1760 r. Obecny, trzeci w historii tutejszej parafii kościół św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, wybudowano w latach 1720-50. Jest to świątynia murowana w stylu barokowym, orientowany, jednonawowy na rzucie prostokąta, od południa przy nawie – kaplica św. Anny z wydzieloną półkolistą absydą, przy której maleńkie zakrystie, od zachodu chór muzyczny nad kruchtą, wewnątrz ściany opilastrowane. W elewacji frontowej, zwieńczonej trójkątnym szczytem, portal ujęty w półfilary, gruntownie odnawiana w latach 1822, 1844, 1902 oraz 1960. Konsekrował ją 26 lipca 1903 r. biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki.

 

Zabytkowy kościół jest sam w sobie skarbnicą sztuki. Do zabytków sztuki stanowiących własność parafii należą: pochodzący z kościoła Pijarów w Piotrkowie barokowy ołtarz główny z obrazem św. Weroniki, Ukrzyżowanym Jezusem i figurą Matki Bożej Bolesnej; ołtarz boczny lewy, pochodzący z nieistniejącego już kościoła Franciszkanów w Piotrkowie, z obrazem św. Antoniego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy; ołtarz boczny prawy z 1901 r. z obrazem św. Jadwigi i św. Wojciecha. Zabytkiem jest także obraz św. Anny, ambona z rzeźbą Mojżesza oraz figurka Chrystusa Zmartwychwstałego.

Na zabytkowy zespół sakralny oprócz świątyni składają się również dzwonnica i plebania z XX w.

Na terenie parafii istnieje jeszcze kaplica we wsi Grabica. Jest to kaplica Świętych Piotra i Pawła, drewniana, wystawiona w latach 1945-46 na miejscu poprzedniej z XVIII w., zniszczonej przez okupanta niemieckiego w 1941r.

Przy kościele parafialnym odnotowano istnienie Bractwa św. Anny (zał. w 1639 r.), Miłosierdzia (1529 r.), Żywego Różańca i III Zakonu św. Franciszka (obecnie już nie funkcjonuje). Ponadto działa prężnie duża grupa ministrantów i lektorów.

 

Organy parafialne

Świątynia krzepczowska jako jedyna na ziemi grabickiej może poszczycić się zabytkowymi, ponad 100-letnimi organami piszczałkowymi.

Dane o parafii

Liczba mieszkańców: 1600

Odpust: św. Wojciecha, 23 kwietnia albo niedziela po 24 kwietnia

Cmentarz: 3 morgi (400 m)

Triduum Eucharystyczne: czwartek, piątek, sobota przed odpustem

Plebania: zbudowana w 1908 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

Formy duszpasterstwa: Żywa Róża, Bractwo św. Anny, asysta, ministranci

Kaplice na terenie parafii: Kaplica pw. Świętych Piotra i Pawła, w Grabicy (drewniana)

Proboszczowie od 1920 r.:

 • ks. Mikołaj Stawicki 1905–1945
 • ks. Bolesław Kalinowski 1945–1957
 • ks. Bronisław Gajda 1957–1968
 • ks. Józef Dembowski 1968–1984
 • ks. Antoni Kamiński 1984–

Księża pochodzący z parafii:

 • ks. ks. Jan Grajnert, wyśw. 1932
 • ks. Czesław Ślipski, wyśw. 1958
 • ks. Roman Czermański, wyśw. 1970
 • ks. Jan Reliszka, wyśw. 1973
 • ks. Zdzisław Sudra, wyśw. 1982
 • ks. Paweł Dziedziczak, wyśw. 1994
 • ks. Piotr Kotas, wyśw. 1997

Zakonnicy pochodzący z parafii:

 • o. Karol Oset OSPPE, wyśw. 1981

Zakonnice pochodzące z parafii:

 • † s. Marianna Bujakowska, siostry „Wspólnej Pracy” od Niepokalanej Maryi

Księgi metrykalne ochrzczonych, małżeństw, zmarłych:

 • ochrzczonych 1808–2006,
 • małżeństw 1808–2006,
 • zmarłych 1808–2006; niekompletne

Źródło:

http://archidiecezja.lodz.pl,

http://ziemialodzka.pl,

Opracował: www.parafiagomulin.pl