OSP Majków Duży

Strażnica OSP w Majkowie Dużym

Ochotnicza Straż Pożarna w Majkowie Dużym jako oddzielna jednostka  powstała w 1920 r., w jej skład wchodzili mieszkańcy Majkowa Dużego, Majkowa Średniego i Polesia.

Mieszkańcy Majkowa Dużego od roku 1917 wchodzili jednocześnie w skład Ochotniczej Straży Ogniowej w Gomulinie, gdzie pierwszym Prezesem był mieszkaniec Majkowa Dużego – Józef Gemel. W tym czasie Straż w Majkowie Dużym nie posiadała remizy ani własnego placu, na wyposażeniu miała wówczas sikawkę, węże ssące 10 m, 2 beczki na wodę, 2 bosaki, 6 toporków, 16 hełmów, 16 mundurów, 2 pochodnie. W 1924 roku nastąpił podział Straży w Majkowie Dużym na dwie nowe jednostki, tj. OSP w Majkowie Dużym i OSP w Majkowie Średnim, jednostki podzieliły też między siebie sprzęt strażacki. Według opowieści najstarszych członków OSP, pierwszą remizą była postawiona w 1925 r. drewniana szopa o wymiarach 5 m x 8 m. O pożarach alarmowano specjalnymi trąbkami, tzw. sygnałówkami oraz poprzez uderzanie w lemiesze umieszczone na drzewach co kilka gospodarstw. Szkolenia odbywały się w niedzielne poranki od Wielkanocy do jesieni. W tym czasie zagrożenia pożarami na wsiach były ogromne, mieszkańcy byli opodatkowani na rzecz Straży po kilka złotych rocznie od morgi ziemi.

W latach 1936 – 1937 wybudowana została nowa remiza, z której korzystano do połowy lat 70-tych. Powołany został Komitet Budowy Nowej Strażnicy, w skład którego weszli: Stefan Łuczyński, Władysław Dryżek, Mieczysław Sik, Stanisław Tuta, Stanisław Braun, Stanisław Żuchowski, Marian Chojwa, Lucjan Senderecki. Budowa nowej remizy trwała do 1976 roku, po remoncie budynek służy strażakom do dziś. Działalność operacyjna Straży w Majkowie Dużym zawsze była ograniczona ze względu na niewielką ilość sprzętu gaśniczego i braku samochodu. Druhowie jednak chętnie nieśli pomoc podczas pożarów i innych zagrożeń. Przykładem niech będzie groźny pożar w miejscowości Praca w 1990 roku, gdzie druh Janusz Karcz wyniósł z płonącego budynku młodego mężczyznę narażając własne życie.
OSP w Majkowie Dużym jest obecnie w posiadaniu samochodu pożarniczego marki Gazela, zaś dzięki Gminie doposażona została dodatkowo w sprzęt gaśniczy.

W okresie przedwojennym funkcje kierownicze OSP pełnili:

  • Prezesi: Józef Gemel, Józef Kopycioł, a po zakończeniu wojny kolejno Stefan Łuczyński, Stanisław Tuta, Józef Cieślak, Włodzimierz Dryżek, Józef Wójcik, Leszek Hofer, Sylwester Filipczak;
  • Komendanci, Naczelnicy: Michał Sobczyk, Piotr Hofer, Marian Sobczyk, Romuald Wójcik, Roman Jargan, Kazimierz Hafer, Tadeusz Tuta, Marian Pietras, Zygmunt Kowalewski, Sławomir Pyć, Grzegorz Konecki, Sylwester Filipczak, Dariusz Adamus;

Zarząd OSP Majków Duży (kadencja 2011 – 2015):

  • Prezes – Sylwester Filipczak
  • Naczelnik – Radosław Kowalewski (foto)
  • Sekretarz – Piotr Sipiński
  • Skarbnik – Stanisław Chojwa
  • Gospodarz – Dariusz Lec
  • Delegat do Zarządu Gminnego – Grzegorz Konecki

Źródło: www.wola-krzysztoporska.pl