„Niedziela” na Jasnej Górze – Henryk Tomczyk

źr. Niedziela – Edycja łódzka 39/2008

Już po raz dwunasty pielgrzymowali na Jasną Górę czytelnicy, redaktorzy, współpracownicy, wolontariusze i przyjaciele „Niedzieli”. Wszyscy przybyli przed oblicze Matki Słowa – „Mater Verbi” w sobotę poprzedzającą trzecią niedzielę września, która w Polsce obchodzona jest jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Z uwagi na trwający Rok św. Pawła tegorocznemu pielgrzymowaniu przyświecały Pawłowe słowa z Listu do Filipian: „Dla mnie żyć – to Chrystus”.

Pielgrzymka rozpoczęła się w bazylice jasnogórskiej, gdzie Mszy św. dziękczynnej przewodniczył ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny „Niedzieli”. W koncelebrze uczestniczyli księża redaktorzy z edycji diecezjalnych i kapłani, którzy przybyli na jasnogórskie spotkanie „Niedzieli”. Nawiązując w kazaniu do Roku św. Pawła, Ksiądz Infułat podkreślił, iż jest to wyjątkowy czas, w którym powinniśmy pomyśleć o wielkich polach wymagających ewangelizacji. Chrystus bowiem jest nieznany w wielu miejscach świata. Można również zauważyć ogromną blokadę dla idei ewangelizacji narodów. Przed Ewangelią wzbrania się Europa. W Polsce także nie brakuje ludzi, którzy odwracają się od Chrystusa. Niektórzy z nich przyznają się do chrześcijaństwa, a jednocześnie nie podejmują konsekwencji, jakie wypływają z wiary. Przed udzieleniem błogosławieństwa ks. inf. Skubiś odczytał akt zawierzenia „Niedzieli” Matce Bożej Jasnogórskiej.

Po Eucharystii, w Auli im. Jana Pawła II odbyło się spotkanie, którego głównym punktem było wręczenie medali „Mater Verbi”. Te zaszczytne wyróżnienia przyznaje ks. inf. Ireneusz Skubiś osobom szczególnie zaangażowanym w promocję Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. W gronie laureatów znaleźli się dwaj kapłani z naszej archidiecezji: ks. prał. Marian Wiewiórowski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Gomulinie, oraz ks. kan. Stanisław Bracha, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ksawerowie. Wyróżnieni Księża z wielkim zaangażowaniem propagują czytelnictwo „Niedzieli” wśród swoich parafian. Dzięki inicjatywie ks. prał. Wiewiórowskiego w niewielkiej parafii Gomulin bez mała czterysta rodzin stale prenumeruje „Niedzielę”, co jest wyjątkowym zjawiskiem w skali Polski. Podobnie o czytelnictwo prasy katolickiej, a szczególnie „Niedzieli” troszczy się ks. kan. Bracha.

W trakcie spotkania dzieci z Ogniska przy łódzkiej parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej wręczyły ks. inf. Ireneuszowi Skubisiowi piękne kwiaty, dziękując w ten sposób Redaktorowi Naczelnemu „Niedzieli” za cenną inicjatywę systematycznego wspierania działalności Ogniska.

19 września, w przeddzień uroczystości pielgrzymkowych w redakcji „Niedzieli” miało miejsce konwersatorium „Aetatis Novae”, podczas którego bp Adam Lepa wygłosił wykład pt. „Czy w Polsce potrzebne są media publiczne?”. Relacja z Konwersatorium ukaże się na łamach „Niedzieli” ogólnopolskiej.

Przedruk na podstawie tygodnika „Niedziela”: www.parafiagomulin.pl

Dodaj komentarz