Ku czci ofiar wojny oraz okupacji hitlerowskiej i stalinowskiej

„Ty będziesz widział moje białe kości

W straż nie oddane kolumnowym czołom;

Alem jest jako człowiek, co zazdrości

Mogił popiołom …”

Juliusz Słowacki

ICH CMENTARZEM – JAK TYSIĘCY INNYCH POLAKÓW BEZKRESNA DAL SYBERII, KAZACHSTANU, UZBEKISTANU I CAŁEJ NIELUDZKIEJ ZIEMI

Tak brzmi napis zamieszczony na pamiątkowej tablicy – „Pomniku Ofiar Wojny oraz Okupacji Hitlerowskiej i Sowieckiej”, odsłoniętej 22 czerwca 2008 r. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Gomulinie przez honorowego gościa uroczystości – pana Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.   Ceremonia połączona była z Mszą Świętą w intencji ofiar i bohaterów okupacji hitlerowskiej z 1939-45 roku oraz sowieckiej z 1939- 89 roku.

Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Wola Krzysztoporska oraz Stowarzyszenie “Ziemia Piotrkowska”. Wśród zaproszonych gości znalazły się licznie przybyłe rodziny ofiar, Starosta Powiatu Bełchatowskiego, wójtowie okolicznych gmin oraz przedstawiciele Parlamentu. Organizacje kombatanckie reprezentował Prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK Piotrków Tryb. gen. Stanisław Burza-Karliński, natomiast powiat piotrkowski – Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jaros, Wicestarosta Zbigniew Ziemba, Sekretarz Powiatu Piotr Wojtysiak i Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sztark.

Uroczystość cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy, a także licznie przybyłych osób z sąsiednich gmin oraz Piotrkowa Trybunalskiego. Okazaliśmy w ten sposób szacunek wszystkim poległym i zamordowanym w czasie okupacji hitlerowskiej i sowieckiej, przecież tak wielu z nich wciąż żyje w naszych sercach i naszej pamięci …

Źródło:

„Nasza Gmina” Biuletyn Informacyjny Gminy Wola Krzysztoporska.

Przedruk na podstawie biuletynu informacyjnego gminy Wola Krzysztoporska „Nasza Gmina”: www.parafiagomulin.pl

Dodaj komentarz