Ks. Skubiś w Gomulinie: jakie będą przyszłe pokolenia? – ks. Mariusz Frukacz/Gomulin

źr. Niedziela – Edycja ogólnopolska 44/2010

O pogłębieniu życia duchowego także w oparciu o prasę katolicką oraz o służbie Kościołowi w dziele ewangelizacji mówił w homilii ks. inf. Ireneusz Skubiś redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela”, który 6 grudnia przewodniczył Mszy św. odpustowej w kościele pw. św. Mikołaja biskupa w Gomulinie w archidiecezji łódzkiej.

Mszę św. z redaktorem naczelnym „Niedzieli” koncelebrował m. in. ks. kan. Wiktor Makowski proboszcz parafii pw. Św. Piotra i Pawła Łucku na Ukrainie i kanclerz kurii diecezji Łuck, który w dniach 4-6 grudnia przeprowadził rekolekcje adwentowe w parafii św. Mikołaja w Gomulinie nt. „Bóg zaprasza do wspólnoty ze Sobą”.

W uroczystej Mszy św. wzięli udział m. in. kapłani pracujący w tygodniku katolickim „Niedziela”: ks. dr Jacek Molka i ks. Mariusz Frukacz, edycję łódzką tygodnika reprezentował ks. dr Waldemar Kulbat. Obecni byli również z „Niedzieli”: Bożena Sztajner i Wojciech Baranowski. W uroczystościach wzięli udział także kolporterzy „Niedzieli” w parafii w Gomulinie.

W homilii ks. inf. Ireneusz Skubiś przypomniał, że „tygodnik katolicki „Niedziela” tak bardzo obecny w parafii jest niejako rozmnożeniem apostołów, którzy idą do domów”- „Niedziela” tak jak każde katolickie pismo przepowiada, przypomina nauczanie Kościoła, broni prawa Bożego- przypomniał ks. Skubiś.

Redaktor naczelny „Niedzieli” podkreślił znaczenie prasy katolickiej w duszpasterstwie- Prasa katolicka pomaga pogłębiać życie duchowe- podkreślił ks. Skubiś.

Celebrans pytał również o to jakie będą przyszłe pokolenia Polaków- czy te pokolenia będą znały historię Ojczyzny i literaturę polską?- pytał ks. Skubiś- Trzeba służyć polskiej kulturze, a przez to także polskiej przyszłości- kontynuował.

Redaktor naczelny „Niedzieli” odniósł się krytycznie do wielu procesów społecznych i politycznych, które dokonały się w Polsce po 1989 r. – Naród został niestety straszliwie przetrącony. Polskę zaczęto sprzedawać. M. in. media znalazły się w rękach obcego kapitału i to dzisiaj rodzi wiele dramatów- mówił redaktor naczelny „Niedzieli”.

Ks. Skubiś wskazał również na postać św. Mikołaja biskupa, który „nam wszystkim przynosi dobroć”- Świeci Patronowie przynoszą nam wartości ewangeliczne. Ta ewangeliczna dobroć św. Mikołaja płynie z serca zatopionego w Bogu- powiedział ks. Skubiś.

„Św. Mikołaj nie jest filantropem. On przynosi dobroć, która jest drugim imieniem miłości. A miłość jest wykładnią Ewangelii”- kontynuował ks. Skubiś.

Redaktor naczelny „Niedzieli” zwrócił się również do młodzieży- Trzeba, by młode pokolenie legitymizowało się dobrocią, by legitymacja młodzieży było dobre serce. Trzeba, by ta dobroć szła z wami przez życie. Niech obudzi się w was serce św. Mikołaja i dobroć, którą można odnaleźć w pięknych oczach człowieka- zaapelował ks. Skubiś.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii ks. prał. Marian Wiewiórowski proboszcz parafii św. Mikołaja w Gomulinie dziękując „Niedzieli” za bogate przesłanie do wiernych Kościoła w Polsce podkreślił, że „ przywiązanie do Słowa Bożego i także przywiązanie do prasy katolickiej to sprawa sumienia człowieka”. Swoją wdzięczność za „Niedzielę” wyraziła również Ola Piasta śpiewając „Polskie kwiaty”. Wierni obecni na Mszy św. otrzymali z rąk ks. inf. I. Skubisia upominki: „krówki z Niedzieli”, a kolporterzy „Niedzieli” kalendarze na 2011 r.

W parafii św. Mikołaja biskupa w Gomulinie ,jak podkreśla to ks. prał. Marian Wiewiórowski, duszpasterstwo oparte jest o tygodnik katolicki „Niedziela”. W parafii jest 40 kolporterów „Niedzieli”. Do 2 tys. parafian trafia ponad 300 „Niedziel” – Chcemy z „Niedzielą”, z jej dobrym i umacniającym słowem dotrzeć do jak największej liczby naszych parafian. Dobre słowo katolickie jest bardzo potrzebne naszym czasom- mówią „Niedzieli” kolporterzy pisma w parafii.

Aktualnie w czasie trwającego w parafii Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej, który poświęcony był podczas wrześniowej pielgrzymki „Niedzieli” na Jasną Górę, w każdej rodzinie odmawiana jest trzecia tajemnica różańca Zesłanie Ducha Świętego w intencji dzieła i pracowników „Niedzieli”.

Przedruk na podstawie tygodnika „Niedziela”: www.parafiagomulin.pl

Dodaj komentarz