Ks. prał. Wiewiórowski patronem szkoły w Gomulinie

źr. Niedziela – Edycja ogólnopolska 20/2013

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 3 maja, w kościele pw. św. Mikołaja w Gomulinie podczas uroczystej Mszy św. została ogłoszona decyzja Rady Gminy Wola Krzysztoporska o nadaniu Szkole Podstawowej w Gomulinie imienia ks. prał. Mariana Wiewiórowskiego, charyzmatycznego proboszcza i apostoła mediów. O tym ważnym i radosnym dla parafian wydarzeniu poinformowała dyrektor szkoły – mgr Danuta Stępień.

Inicjatywę nadania imienia szkole podjęto we wrześniu 2012 r.Opracowano procedurę wyboru kandydata na patrona szkoły. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice pracowali nad wyborem kandydatów. Wybory zostały poprzedzone zajęciami wychowawczymi, dotyczącymi autorytetów w życiu młodego człowieka. Po prezentacji kandydatów 30 stycznia 2013 r. odbyło się głosowanie, w którym wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. Po zakończeniu głosowania i zliczeniu głosów Komisja Wyborcza ustaliła, że społeczność szkoły wybrała na patrona Szkoły Podstawowej w Gomulinie ks. prał. Mariana Wiewiórowskiego, który uzyskał 262 głosy, co zostało przyjęte z wielką radością. Pozostali kandydaci uzyskali: prezydent Ryszard Kaczorowski – 10 głosów, Janusz Korczak – 45, Józef Piłsudski – 14, ks. Jerzy Popiełuszko -10, rycerz Florian Szary – 5. Następnie złożono wniosek do Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej o zatwierdzenie wyniku głosowania. Rada Gminy odbyła w tym celu kilka spotkań – wyłaniały się trudności. Wreszcie podczas sesji Rady w dniu 29 kwietnia 2013 r. podjęta została uchwała o nadaniu szkole imienia ks. Wiewiórowskiego. W dniu podejmowania decyzji do siedziby gminy przybyła liczna rzesza przedstawicieli szkoły, rodzice dzieci z Gomulina, Kolonii Gomulin, Majkowa Dużego, Żachty, Pracy, Rokszyc, Woźnik, Piekar i innych miejscowości, strażacy oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Za patronatem ks. Wiewiórowskiego wypowiadali się m.in.: Beata Gawryszczak, Agnieszka Cieślak, Renata Ścisłowska, Sławomir Toma, Wojciech Kamiński, Stanisław Krasiński, Włodzimierz Dryzek, pełniący funkcje sołtysa: Ryszard Cieślak, Elżbieta Wójcik i Teresa Magiera. Ogłaszając decyzję Rady Gminy, Pani Dyrektor wyraziła satysfakcję oraz podziękowanie dla wszystkich, którzy uczestniczyli w tym „historycznym w dziejach szkoły wydarzeniu, swoistej lekcji wychowania obywatelskiego i patriotycznego, lekcji solidarności w stosunku do trzech sztandarowych słów, słupów milowych wyznaczających życie i świat wartości każdego Polaka – te słowa to: Bóg, Honor i Ojczyzna”.

Uroczystość nadania szkole imienia odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie października i będzie połączona z jubileuszem 150-lecia oświaty w Gomulinie.

* * *

Ks. prał. Marian Wiewiórowski, zm. 10 czerwca w 2012 r. w Gomulinie. Przedtem był proboszczem w Restarzewie, Kociszewie, w parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi. Sprawował funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym. W Gomulinie był proboszczem przez 15 lat. Był gorliwym duszpasterzem wspólnoty. Przedmiotem jego szczególnej troski było głoszenie słowa Bożego, niezwykle skuteczne apostolstwo przez prasę katolicką oraz Radio Maryja i Telewizję Trwam, troszczył się o dobre wychowanie dzieci i młodzieży, przekazywanie wartości. W tym celu starał się o bliski kontakt z nauczycielami i rodzicami, bardzo zabiegał o wybudowanie i utworzenie w Gomulinie gimnazjum. Troszczył się o przekazywanie wiedzy o historii Polski. W gomulińskim kościele odbywały się liczne uroczystości z udziałem kombatantów, mężów stanu, pisarzy, dziennikarzy i twórców kultury. Otrzymał liczne odznaczenia. Jest obecny we wdzięcznej pamięci parafian. Jako patron tak bliskiej jego sercu szkoły jest wzorem wartości religijnych i patriotycznych.

Przedruk na podstawie tygodnika „Niedziela”: www.parafiagomulin.pl