KOMUNIKAT

W dniach 30 marca do 4 kwietnia kościół będzie otwarty od godz. 15 do 16. Wtedy będzie okazja do prywatnej modlitwy. Będzie można skorzystać ze spowiedzi. Pamiętajmy, że nie będzie rekolekcji wielkopostnych, nie będzie dnia spowiedzi.

Z sakramentu pojednania musimy skorzystać indywidualnie. Spowiedź będzie się odbywać w prezbiterium w bezpiecznej odległości penitenta od
spowiednika.

Zgodnie z zarządzeniem organów państwowych we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób (nie licząc osób sprawujących posługę przy mszy).