Koło Gospodyń Wiejskich z Oprzężowa

Koło Kobiet Wiejskich, bo tak wówczas było nazywane, powstało w latach 30-tych XX w. Jedną z jego pierwszych przewodniczących była Weronika Rudnicka. Zachowało się zdjęcie z roku 1938 r. zrobione na wycieczce, która była nagrodą za wzorowe prowadzenie koła. Córka Weroniki Rudnickiej, Maria Foltyn wspomina: „W celu uprzyjemnienia wolnego czasu jak również zdobycia funduszy na potrzeby koła organizowano przedstawienia teatralne, loterie, urządzano zabawy taneczne”. Obowiązkiem każdego koła było posiadanie podręcznej apteczki przeznaczonej dla ludzi oraz apteczki weterynaryjnej, jak również małej biblioteczki z książkami gospodarczymi, np. „Kolęda dla gospodyń”, „Gospodarstwo domowe i kuchnia racjonalna” oraz z czasopismami: „Głos kobiet wiejskich”, „Przodownica”, „Gazeta gospodarska”. Sprowadzano nasiona kwiatów i warzyw do ogrodów zakładanych przez członkinie.

Na zdjęciu 25.06.1938 rok, Wieliczka. Zjazd Przewodniczących Kół Kobiet Wiejskich z rejonu piotrkowskiego. Wśród nich Weronika Rudnicka

Pani Maria zapamiętała wypielęgnowane warzywne ogródki, gdzie na każdej równo wytyczonej grządce umieszczona była tabliczka z nazwą zasianej jarzyny. Koło miało swoją opiekunkę, która organizowała odczyty o tematyce dotyczącej podstaw higieny i wychowywania dzieci oraz kursy gotowania, pieczenia, szycia, haftu, hodowli drobiu. W latach czterdziestych opiekunką koła była Halina Ekiel. Po wojnie organizacja zmieniła nazwę na Koło Gospodyń Wiejskich. W tym czasie bardzo prężnie działał założony przy KGW teatr amatorski prowadzony przez Józefa Rudnickiego. Do najzdolniejszych aktorów należeli: Mieczysława Skudlara, Zofia i Zdzisław Cieślikowie, Wiesława Nawrocka, Marian Filipek, Stanisław Olas.
Swoje sztuki teatr wystawiał w sali OSP w Oprzężowie. Na przestrzeni swej działalności Koło organizowało wielokrotnie wyjazdy na spektakle do teatru, brało też udział w licznych wycieczkach krajoznawczych. W następnych latach przewodniczącymi Koła kolejno były panie: Józefa Kałużna, Janina Paul, Maria Foltyn, Janina Owczarek, Mieczysława Skudlara, Zofia Foltyn, Jadwiga Kowalska, Halina Rybak, Janina Socha.

Obecnie funkcję przewodniczącej pełni Ewa Lec. Dziś Koło Gospodyń Wiejskich funkcjonuje inaczej niż osiemdziesiąt lat temu, współczesne gospodynie czerpią z dorobku przeszłości i z pasją kultywują tradycje ludowe. Do sukcesów KGW Oprzężów można zaliczyć zdobyte wyróżnienie w konkursie „Najzabawniejszy wypiek” w roku 2007, I miejsce w konkursie „Sprawność fizyczna i zdrowie” w 2009 r. i zorganizowanie w roku bieżącym festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Panie z KGW wręczały również wieniec dożynkowy Wójtowi Romanowi Drozdkowi i Ryszardowi Olejnikowi.

Od lewej: Janina Socha, Ewa Rabenda, Urszula Szymczyk, Ewa Lec, Zofia Kauc, Halina Rybak, Czesława Stasiak, Maria Kauc