Koło Gospodyń Wiejskich z Majkowa Dużego

Kiedy powstało Koło Gospodyń Wiejskich w Majkowie Dużym nikt dokładnie nie pamięta. Z opowieści najstarszych żyjących członkiń wynika, że zostało ono założone niedługo po II Wojnie Światowej.

Inicjatorką powstania Koła i długoletnią jego przewodniczącą była Władysława Dryżek. Koło Gospodyń Wiejskich skupiało wiele członkiń. Kobiety, mimo trudnych warunków panujących wówczas na wsi i obarczone masą obowiązków w gospodarstwie chętnie spotykały się by wymieniać doświadczenia, pomagać sobie wzajemnie i dzielić się posiadanymi umiejętnościami i wiedzą na temat prowadzenia domu, gotowania, pieczenia, szycia, ogrodnictwa itp.

Przewodnicząca Dryżek zasłużyła się też utworzeniem grupy teatralnej, która ze swymi przedstawieniami jeździła po całym powiecie.

Wraz ze śmiercią przewodniczącej w 2005 roku zarówno KGW jak i grupa teatralna zakończyły swą działalność. W tym samym roku Małgorzata Sipińska, ówczesna radna Gminy Wola Krzysztoporska reaktywowała działalność Koła Gospodyń Wiejskich.

Dziś liczy ono 16 czynnie działających członkiń. Koło bierze aktywny udział w organizowanych przez Gminę spotkaniach, konkursach, imprezach.

Gromadzi też fundusze, które przeznacza na zakup naczyń i sprzętu AGD do Domu Ludowego i na organizację wycieczek, w których uczestniczą też rodziny i bliscy członkiń KGW.

Panie są bardzo dobrze zorganizowane, chętnie biorą udział we wszystkich wydarzeniach swojej wsi i gminy. Niedawno obchodzony był jubileusz 700-lecia Majkowa a także 90-lecia OSP w Majkowie. Na obie te uroczystości panie z KGW przygotowały pyszny poczęstunek dla przybyłych gości. Gospodynie z Majkowa Dużego słyną ze wspaniałych wypieków i nieprzeciętnego talentu kulinarnego.

Źródło: www.wola-krzysztoporska.pl