Gomulin: 1. rocznica śmierci apostoła „Niedzieli”

źr. Niedziela – Edycja ogólnopolska

W ubiegłym roku 10 czerwca zmarł ks. prał. Marian Wiewiórowski, charyzmatyczny proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Gomulinie i apostoł mediów katolickich, szczególnie tygodnika katolickiego „Niedziela”. Uroczyste obchody 1. rocznicy śmierci tego kapłana odbyły się 9 czerwca w Gomulinie, w archidiecezji łódzkiej.

Mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przewodniczył ks. prał. Zdzisław Małecki, wieloletni wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym archidiecezji częstochowskiej. Homilię wygłosił ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny „Niedzieli”. Msze św. koncelebrowali ks. Jan Cholewa, proboszcz w Gomulinie oraz kapłani pracujący w redakcji „Niedzieli”: ks. Jacek Molka i ks. Mariusz Frukacz.

– Dzisiaj dziękujemy Bogu za dar życia i kapłańskiej służby ks. Mariana Wiewiórowskiego. Był wspaniałym i niestrudzonym siewcą Bożego słowa. Owoce jego pracy duszpasterskiej zbieramy także dzisiaj – mówił na początku Mszy św. ks. prob. Jan Cholewa.

Również przedstawicielka wspólnoty parafialnej podkreśliła, że „ o takim kapłanie nie wolno zapomnieć”. – Nasza parafia uczyniła wszystko co możliwe, aby uczcić naszego księdza proboszcza – podkreśliła wdzięczna parafianka.

W homilii ks. Skubiś podkreślił, że ks. Wiewiórowski „to był proboszcz, który potrafił zorganizować parafię w oparciu o „Niedzielę””. – Oparł duszpasterstwo na naszym tygodniku – mówił ks. Skubiś.

Redaktor naczelny „Niedzieli” zaznaczył, że zmarły w ubiegłym roku kapłan „obecny był w całym życiu wspólnoty parafialnej”. – Każdy duszpasterz musi się całkowicie oddać danej wspólnocie. Ta wspólnota musi być ożywiana, niejako dokarmiana duchowo. Takim ważnym pokarmem może być tygodnik katolicki – mówił ks. Skubiś.

„Szczególnie dzisiaj taka postawa duszpasterza jest potrzebna, kiedy m. in. w mediach jest atak na wiarę chrześcijańską, na zasady chrześcijańskie” – kontynuował ks. Skubiś.

Redaktor naczelny „Niedzieli” z ubolewaniem zauważył, że „również niestety programy edukacyjne dzisiaj niosą zniszczenie moralne dzieci, tak jak w przypadku proponowanego wychowania seksualnego”. – Dlatego w rodzinach powinna być obecna prasa katolicka, bo ona troszczy się o człowieka, o Ojczyznę. I tak rolę prasy katolickiej widział ks. Marian Wiewiórowski – podkreślił ks. Skubiś.

Przed końcowym błogosławieństwem laureaci konkursu recytatorskiego im. ks. Mariana Wiewiórowskiego przedstawili krótki program religijno-patriotyczny. Wręczona też została po raz pierwszy Nagroda im. ks. Mariana Wiewiórowskiego. Otrzymała ją uczennica kl. VI Szkoły w Gomulinie Ewelina Pirek za zaangażowanie w życiu szkoły, dobre wyniki w nauce i promocję wartości patriotycznych i chrześcijańskich.

W ubiegłym roku po śmierci ks. Wiewiórowskiego ze składek wiernych powstał Fundusz Nagród dla uzdolnionej młodzieży i dzieci z miejscowej szkoły i z terenu parafii. Nagroda im. ks. Mariana Wiewiórowskiego będzie przyznawana każdego roku w rocznicę śmierci zasłużonego kapłana.

Po Mszy św. na miejscowym cmentarzu uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i modlili się przed tablicą upamiętniającą życie i pracę duszpasterską zmarłego kapłana. – Niech trwa w was święta pamięć o tym wspaniałym kapłanie. On nam wszystkim zostawił tak wiele dobra i takie wspaniałe świadectwo – mówił ks. Skubiś.

25 października br. w Gomulinie odbędzie się uroczystość nadania szkole imienia ks. Mariana Wiewiórowskiego.

Ks. prał. Marian Wiewiórowski przez 15 lat był proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Gomulinie. Zmarł 10 czerwca w 2012 r. Wcześniej był proboszczem w Restarzewie, Kociszewie, w parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi. Sprawował funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Przedmiotem jego szczególnej troski było głoszenie słowa Bożego, niezwykle skuteczne apostolstwo przez prasę katolicką oraz Radio Maryja i Telewizję Trwam. Za apostolstwo prasy otrzymał od redaktora naczelnego „Niedzieli” i redakcji statuetkę „Sursum Corda” (2011 r.) oraz medal „Mater Verbi” (2007 r., 2008 r., pośmiertnie 2012 r.)

Przedruk na podstawie tygodnika „Niedziela”: www.parafiagomulin.pl