1 września w Gomulinie

Dzień 1 września 2009 r. dla Gomulina stał pod znakiem ważnych wydarzeń. W tym dniu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Gomulina otrzymała nowy sztandar, będący repliką sztandaru przedwojennego z 1935 r. (już bardzo zniszczonego). Uroczyste przekazanie nastąpiło w miejscu, w którym stała pierwsza remiza strażacka.

Z rąk gen. Tadeusza Karcza – byłego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, nowy sztandar odebrał Naczelnik OSP w Gomulinie Wojciech Kamiński. Przewodniczącym Komitetu Nadania Sztandaru był Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego – Zbigniew Ziemba. Od władz samorządowych Gminy Wola Krzysztoporska, jednostka OSP otrzymała nowy wóz strażacki (średni samochód bojowy, MAN). Kluczyki do samochodu przekazał osobiście – z wyrazami uznania dla pełnej poświęcenia pracy strażaków- Wójt Gminy Roman Drozdek.

Kolejnym ważnym punktem programu było odsłonięcie tablicy upamiętniającej założycieli OSP w Gomulinie. Zdjęcia wstęgi dokonał strażak Piotr Toma – praprawnuk pierwszego Prezesa OSP w Gomulinie Józefa Gemela. W uroczystości udział brały władze Państwowej Straży Pożarnej w osobie bryg. Pawła Kardasa oraz władze Ochotniczej Straży Pożarnej w osobie Prezesa Zarządu Powiatowego OSP Jana Sachrajdy.

Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli władz szczebla gminnego, powiatowego, posłów na sejm, przedstawicieli różnych instytucji i organizacji oraz lokalnej społeczności.

Z uwagi na przypadającą w dniu 1 września rocznicę wybuchu II wojny światowej, zwieńczeniem uroczości stało się poświęcenie na cmentarzu w Gomulinie nowego pomnika na zbiorowym grobie żołnierzy polskich Armii „Prusy”, poległych w obronie ojczyzny 5 września 1939 roku. Przy głównym obelisku na grobie umieszczono 6 krzyży, ponieważ zaledwie 6 żołnierzy tam pochowanych znanych jest z imienia i nazwiska, pozostali pozostają bezimienni.

Podziękowania za wieloletnią opiekę nad grobem oraz „Rogatywkę pułkownika Zawilskiego” otrzymał pan Władysław Wolski – żołnierz, uczestnik walk wrześniowych.

Rogatywka przyznawana jest przez Kapitułę Mundurową, w składzie Antoni Owczarek, prezes Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego oraz Józef Wodziński, dowódca Południowego Okręgu Strzeleckiego. Jest to nagroda przyznawana od 2001 roku, kiedy to Kapituła otrzymała certyfikat od żony pułkownika Zawilskiego, upoważniający do przyznawania tego typu nagrody w uznaniu zasług za kultywowanie tradycji Żołnierzy Września 1939 roku i edukację młodzieży w tym zakresie.

Źródło:

„Nasza Gmina” Biuletyn Informacyjny Gminy Wola Krzysztoporska.

Przedruk na podstawie biuletynu informacyjnego gminy Wola Krzysztoporska „Nasza Gmina”: www.parafiagomulin.pl

Dodaj komentarz